Czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka
  • Inne
  • 11 września 2021 15:58

Zna zaburzenia zachowań, możliwości działań nauczycielskich w zakresie terapii oraz …Wiedza:- rozwój człowieka w ciągu życia - biologiczny, psychospołeczny, kognitywny, moralny i osobowościowy aspekt rozwoju na poszczególnych etapach edukacyjnych,- …Mówiąc o biopsychicznych przyczynach osiągnięć szkolnych mam na myśli zarówno zadatki wrodzone, na przykład anatomiczną strukturę mózgu, jak i warunki sprzyjające …30.. Czynnikami, które sprzyjają działalności człowieka są m.in.: - Żyzne gleby.. CZ…

Regulamin | Kontakt