Sprawozdanie półroczne ze stażu nauczyciela stażysty 2019

Pobierz

Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Imię i nazwisko: Aleksandra Gruszka.. Imię i nazwisko: …OPIEKUN STAŻU -xxx.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta …Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam …Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla …"Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Agnieszka Kulesza; …Sprawozdanie z realizacji stażu (2021-09-01) Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Natalia Dwornikowska; Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na … PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO …sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Data rozpoczęcia stażu: …sprawozdanie roczne (2019/ 2020) z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego 1.Sprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela stażysty SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ …Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty..

Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w …Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: …Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020 Beata …Tekst Nr 44334‧Sprawozdanie Z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego Ubiegającego Się O Stopień Zawodowy Nauczyciela Dyplomowanego‧Sprawozdanie Nauczyciela Kontraktowego Ubiegającego Się O Stopień Nauczyciela Mianowanego‧Dyplomowanie‧Rozp.. CZAS TRWANIA STAŻU - 01.09.2016- 31.05.2019. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na …1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt