Rozstrzygnij czy źródło 2 ukazuje konsekwencje wydarzeń

Pobierz

Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Rozstrzygnięcie: BŹródło 2.. Uzasadnij Rozstrzygnij, czy źródło 1 dotyczy tego samego typu / rodzaju zakonu, co źródło 2.W argumentacji uwzględnij wszystkie elementy rysunku.. pokaż wskazówkę » pokaż odpowiedź.. Mowa Jana Bażyńskiego, przywódcy Związku Pruskiego do Kazimierza Jagiellończyka, Kraków 1454 r .. Wyjaśnij, do jakich wydarzeń nawiązuje przedstawienie.. Wyjaśnij, odwołując się do wydarzeń historycznych, dlaczego Wiaczesław Mołotow nazwał agresję na swoje państwo bezprzykładnym wiarołomstwem.. 1 Zadanie.. Źródło 3.. Rozstrzygnij czy zrodlo 2 ukazuje konsekwencje wydarzen przedstawionych w źródle 1 6 maja 2021 03:46 Użytkowników Styl życia szlachty współgra z tradycjami i obyczajami.Te dwie postacie szanują innych nie za ich pochodzenie, czy status społeczny, ale za to, jakimi są ludźmi, jakie wyznają ideały.. a) Tak, źródło 2. stanowi konsekwencję wydarzenia opisywanego Odpowiedź na zadanie z Zrozumieć przeszłość 1.. 1.Podczas kolektywizacji rolnictwa w ZSRR najgorzej traktowano najbogatszych chłopów, tzw.kułaków.. Odpowiedź uzasadnij Odpowiedź na zadanie z Egzamin maturalny Historia.. Wybierz właściwe zakończenie zdania.. Poziom rozszerzony 2019Rozstrzygnij, czy wydarzenie, którego dotyczy tekst 2. było konsekwencją wydarzeń opisanych w tekście 1.. (wiadomości z encyklopedii) Sławomir Mrożek () Polski dramatopisarz, prozaik, rysownik..

Rozstrzygnij, czy źródło 2. jest ilustracją wydarzenia opisane w źródle 1.

Zadanie 2.. Plakat ukazuje żołnierza polskiego, który zadaje cios potworowi o dwóch głowach, głowach ideologów Rosji Radzieckiej: Lenina i Trockiego.. Hannibal .Źródło 1.. Odpowiedź uzasadnij.. Zapytaj.onet.pl pomoże znaleźć odpowiedzi na każde Twoje pytanie.Przeczytaj oba źródła a następnie rozstrzygnij, czy mają one związek z wojną trzynastoletnią.. Fragment opracowania historycznego .. Rozstrzygnij, czy pomnik i tekst odnoszą się do tego samego wydarzenia.. Zadanie 9.. DAJE NAJJJJJ i 15 pktZadanie.2 Wpisz literę "P" w kratki przy zdaniach prawdziwych, a "F" -obok fałszywych.. Skąd się bierze?. Roz Odpowiedź na zadanie z Egzamin maturalny Historia Poziom podstawowy.. Źródło: J. Krawczyk, O Polsce i Polakach, Warszawa 2004, s. 279 Treść plakatu dotyczy wojny polsko-bolszewickiej.. B) przed powstaniem Spartakusa.. Miasto zbudowane było tak porządnie, jak żadne inne ze znanych nam miast.. Ilustracja 2. przedstawia znaczek wydany z okazji 150. rocznicy ważnego wydarzenia z historii USA, a ilustracja 1. z XIX w. ukazuje scenę z tego wydarzenia.Ile kosztuje?. (Uzupełnij) Wyjaśnij, co oznacza korona na szyi .Źródło 2.. Kartagińczyk przełożonym Akademii Platońskiej.. Zapisz przy każdym z nich właściwą literę: P (prawda) lub F (fałsz).. Jest również ogłoszenie o takiej treści: Dzisiaj gramy, godz. 19.00 "Dramaty wszystkie", spektakl oparty na wybranych dramatach Sławomira Mrożka..

Pytania i odpowiedzi ... Rozstrzygnij, czy źródło 2. ukazuje państwo władcy.

Rozstrzygnij, czy zacytowana modlitwa była odmawiana przez wyznawców judaizmu, czy .Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.. Strona internetowa Teatru Naszego, na której znajdują się następujące zakładki: Strona główna, Repertuar, Bilety, Spektakle, Aktorzy, Kontakt.. Czy treść rysunku satyrycznego ukazuje polityczne konsekwencje wydarzeń, o których mowa w tekście?Źródło 2.. D .Rozstrzygnij, która z płaskorzeźb (A czy B) przedstawionych w źródle 1. powstała po zmianach opisanych w źródle 2.. 1 Fontainebleau - rezydencja władców Francji, siedziba Napoleona I Bonaparte.. Przykładowe uzasadnienie.. HISTORIA poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - tutaj znajdziecie dzisiaj ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ egzaminu maturalnego z historii rozszerzonej .Rozstrzygnij, czy wydarzenia przedstawione w źródle 2 były konsekwencją wydarzeń zilustrowanych przez źródło 1.. Najbardziej znane jego dzieła to:2.. 2.Radziecką gospodarką zarządzano centralnie, a największy nacisk kładziono na rozwój handlu detalicznego.Matura 2015.. Plutarch 1, Żywotów sławnych .. Rozstrzygnij, czy obydwa źródła dotyczą tej samej wojny toczonej przez Juliusza Cezara.. Źródło 1. nawiązuje do rozpadu Austro-Węgier jesienią 1918 roku.. Zadanie 32 .Źródło: M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994, s. 16, 18..

Do wydarzeń, o których mowa w źródle 2., doszło.

W swojej twórczości wykorzystywał tematy społeczne, obyczajowe, filozoficzne, zadebiutował w 1950 roku jako rysownik, a następnie w 1953 roku jako autor opowiadań.. Zabierz głos w dyskusji.Elementy do uszeregowania: 1. bitwa pod Kannami, 2. zakończenie pierwszej wojny punickiej, 3. początek trzeciej wojny punickiej, 4.. (0-2) Na jednej ze stron internetowych toczy się dyskusja o tym, czy młodemu odbiorcy potrzebna jest reklama.. Źródło 2. odnosi się do wydarzeń wcześniejszych, ponieważ ilustruje genezę I wojny światowej, która rozpoczęła się od reakcji łańcuchowej państw sojuszniczych na konflikt serbsko-austriacki.. Źródło 2.. Odpowiedź uzasadnij, interpretując elementy graficzne rysunku.. Rozwiązania zadań.. Reforma 2019 .. Rozstrzygnij, czy źródło 2. źródło: CKE.Rozstrzygnij, czy źródło 2. odnosi się do wydarzenia, które było w związku przyczynowo-skutkowym z sytuacją opisaną w źródle 1.. Uzasadnij odpowiedź Proszę mam to na jutro (ulotka w załączniku)..

11.2 Rozstrzygnij, czy źródło 2. jest komentarzem do traktatu opisanego w źródle 1.

Hannibal zostaje mianowany wodzem armii, 7. bitwa pod Zamą.. Uzasadnij odpowiedź.. reż. Jan Twórczy .. Do końca tygodnia należy przygotować zamówienie, które zostanie wysłane _____.. Zakres rozszerzony.. 2 Nie, źródło nr 2 nie pokazuje Dariusza Wielkiego, Odpowiedź na zadanie z Zrozumieć przeszłość 1.. A) przed bitwą pod Kannami.. Źródło 1.. Kartagińczyk przełożonym Akademii Platońskiej, 5. zburzenie Kartaginy przez Rzymian, 6.. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu źródeł.. - Wydarzenie przedstawione w źródle 2.Źródło 2.. Udostępnij « powrót.. C) po przekroczeniu Rubikonu przez Cezara.. Potwór symbolizuje .Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Fragmenty dzieł pisarzy starożytnych Fragment A.. .W 10 zdaniach wypowiedz się czy wolałabyś być żoną rycerza, zakonnicą, mieszczką czy chłopką.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.a protektora d) pierwszego ministra 2.Wykreśl błędną odpowiedź, tak aby powstało zdanie prawdziwe: Oliwier Cromwell rozwiązał parlament i zaczął sprawować rządy dyktatorskie/ republikańskie 3.Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F): a) Kardynał Richelieu był pierwszym ministrem Ludwika XIV: P/F b) Wersal .Rozstrzygnięcie: Źródło 2.. Odpowiedź uzasadnij w odniesieniu do obu źródeł.. W związku z popularnością półpancerzy przewidziane są wyjazdy pracowników _____.. Karykatura z pierwszej połowy XIX w. Madryt, Fontainebleau1, Moskwa… "Mówią Wieki" 2003, numer specjalny Ów rok 1812, s. 13.. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu ilustracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt