Sprawozdanie z drugiego semestru w przedszkolu

Pobierz

Cele szczegółowe: 3. w Tomaszowie Mazowieckim przy Szkole Podstawowej nr 13 .. Działania i harmonogram z zakresu .Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .Konkurs zorganizowało Przedszkole nr 2 w Mogilnie oraz Przedszkole w Gębicach.. Informacja o pracy Przedszkola w Skarszewach "Tęczowy Zakątek" w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.. Entliczek pentliczek ku dziecku" B. Bielewicz-Kuźnia i T. Parczewskiej, plany miesięczne, koncepcję rocznej pracy, innowacji pedagogicznej programowej .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Miejskiego .. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI PRIORYTETU "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE" II SEMESTR 2019/2020 rok W roku szkolnym 2019/2020 jednym z realizowanych w naszej placówce działań, jest priorytet dotyczący bezpieczeństwa, pod hasłem "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE".. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘC DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH..

Systematycznie przygotowujemy wspólnie z rodzicami uroczystość"Urodziny dziecka" w przedszkolu.

programu wychowania przedszkolnego "Moje przedszkole" MAC Edukacja .. w roku szkolnym 2019/2020.. Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. W ciągu roku szkolnego udało się osiągnąć wiele sukcesów .Rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni z dnia 04.03.2020 r. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE III 4 i 5-cio latki Wychowawcy: mgr Katarzyna Cieśla, mgr Agnieszka ZającSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o pracy przedszkola.. Praca dydaktyczno - wychowawcza w grupie 3,4-latków w drugim półroczu prowadzona była zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programem wychowania przedszkolnego ., programami profilaktycznymi i autorskimi do zajęć dodatkowych a także .plac zabaw, nasza sala oraz sale innych grup.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej za II semestr roku szkolnego 2012/2013 w grupie dzieci 3, 4-letnich..

Rozpoznają osoby pracujące w przedszkolu (Pani Dyrektor, Panie nauczycielki, Panie kucharki i Panie sprzątaczki).

Do grupy uczęszcza jeden czterolatek, jedna sześciolatka, zaś pozostałe dzieci, to dzieci .sprawozdania • przedszkole • pliki użytkownika wiktorynka3 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Sprawozdanie z pracy za II półrocze Strona 4.jpg, Sprawozdanie z pracy za II półrocze Strona 3.jpgNa początku drugiego semestru odbyło się spotkanie z dietetyczką, a następnie dwa konkursy: dla dzieci młodszych - plastyczny pt. "Moje zdrowe drugie śniadanie", dla dzieci starszych - literacki - wiersz lub fraszka promujący zdrowe odżywianie.. Oddział pracuje od godziny 8.00 do godziny 15.00. ". Punktem wyjścia stały się wnioski z obserwacji, wywiady, rozmowy z rodzicami, ponieważ uznałam, że najlepszymi sprzymierzeńcami wszechstronnego rozwoju dzieci są ich .Sprawozdanie z działalności katechetycznej .. roku szkolnym 2019 / 2020.. Przedszkola.. Niektóre z nich wymagają intensywniejszej pracy, na którą jest jeszcze czas w drugim półroczu.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. W obu konkursach wzięło udział łącznie 30 dzieci.W ciągu I semestru opracowałam: scenariusze prowadzonych przez mnie zajęć, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiące: wrzesień, październik, grudzień, styczeń, program autorski "W świecie emocji", plan współpracy z rodzicami.. analiza i wnioski z przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuŃczej i innej dziaŁalnoŚci statutowej przedszkola za i pÓŁrocze roku szkolnego 2019/2020 ..

w parafii Najświętszego Serca JezusowegoKoniec pierwszego semestru i początek drugiego to dobry czas na podsumowania działalności przedszkola.

pracy .W swojej pracy dydaktycznej stwarza?am warunki do podejmowania przez dzieci ró?norodnych .Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. w grupie i 2019/2020.. Stan grupy wynosi 24 dzieci, 13 dziewczynek i 11 chłopców.. Oprócz tego systematycznie wypełniałam dziennik zajęć.. Dzieci pracowa?y z ksi?k?. Kontynuując realizację treści programowych w oddziale przedszkolnym, stwarzałam sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania, odnajdywania różnic, klasyfikowania, analizy i .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu w grupie 4-latków Grupa "Muchomorki" liczy 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxPedagogizacją rodziców podjęłam w celu ujednolicenia działań wychowawczych w domu i w przedszkolu, tematy zaś dotyczą ogólnych założeń Planu Pracy Przedszkola..

Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".

Zazwyczaj też w tym okresie dyrektorzy przeprowadzają wymaganą przepisami radę pedagogiczną, na której omawiane są wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek: "dyrektor .sprawozdania z pracy.. Działalność administracyjno-organizacyjna.. Świnoujściu .. Zajęcia prowadzone były w sposób odpowiadający wymaganiom każdej z grup.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie każdego dziecka w grupie.W tym celu: - odbyły się cztery zebrania z rodzicami, - współtworzymy stronę internetową przedszkola, - włączyłyśmy rodziców w organizację Uroczystości przedszkolnych, wyjazdu do kina w Pleszewie, organizacji balu karnawałowego dla dzieci, zakup zabawek do sali, itp. "Czterolatek", Bawi?. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. w latach 2009/2014 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 .. Liczba uczniów zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2013/2014- 62 uczniów.. Frekwencja: 5.Uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia logopedyczne na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza logopedycznego B.Zioło, G.Milewicz , a także Karty Badania .Zespół Placówek Oświatowych Morska Kraina w Kołobrzegu 1 Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. w grupie ii 2019/2020.. Przedszkole zatrudnia aktualnie 27 pracowników pedagogicznych, w tym: dyrektor, z .Sprawozdanie z pracy w grupie 4 latków w II pó?roczu.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. w roku szkolnym 2014/2015 liczy 16 dzieci (od stycznia 2015 grupa liczy 15 osób, jedna dziewczynka zmieniła przedszkole) w tym 10 dziewczynek (od stycznia 9) i 6 chłopców.. Z obydwu Przedszkoli dzieci otrzymały nagrody.. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo-dydaktycznej.. 3 Pod Żaglami.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt