Przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na ziemi

Pobierz

Sieć rzeczna na Ziemi •rzeka, dorzecze, system rzeczny •rodzaje rzek (rzeki stałe, rzeki okresowe, rzeki epizodyczne) •przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi •typy ustrojów rzecznych i ich cechy •ustrój rzeki płynącej najbliżej szkoły •wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, dorzecze i system rzecznyDo głównych przyczyn zróżnicowania przestrzennego występowania wód na Ziemi należy zaliczyć: - różnice klimatyczne - w klimacie wilgotnym (klimat równikowy wilgotny, klimat monsunowy) sieć rzeczna jest zdecydowanie gęstsza niż w klimacie suchym (gdzie miejscami praktycznie w ogóle jej nie ma); -.Sieć rzeczna (sieć hydrograficzna lub układ hydrograficzny) - ogół cieków na określonym terenie.. Wymień miejsca występowania na Ziemi lodowców górskich i lądolodów.. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, dorzecze, system rzeczny, zlewisko-omawia na podstawie schematu poszczególne elementy systemu rzecznego wraz z dorzeczem -wyróżnia rodzaje rzek (stałe, okresowe, epizodyczne) i wskazuje ich przykłady na mapiezasobów wodnych na Ziemi, • podaje przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich, • omawia problem zanieczyszczenia wód morskich, • uzasadnia zależność gęstości sieci rzecznej na Ziemi od warunków klimatycznych, • przedstawia sposoby zasilania najdłuższych rzek Europy, Azji,określa rolę rzek w obiegu wody na Ziemi..

omawia przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.

W środkowowschodniej części kontynentu leży zespół pięciu Wielkich Jezior tworzących największy zbiornik słodkiej wody na Ziemi o powierzchni 250 tys. km Indeks górny 2 2.Największym z nich jest Jezioro Górne o powierzchni 82,1 km Indeks .Rzeki - warunki występowania, przyczyny zróżnicowania LEKCJA W LO .. - określenie roli rzek w obiegu wody na Ziemi - odpowiedzią na postawione pytanie na wstępie lekcji, .. - sformułowanie wniosku dotyczącego wpływu czynników geograficznych na kształtowanie się sieci rzecznej w zależności od sposobu zasilania.Na Ziemi występują także obszary bezodpływowe czyli takie, z których rzeki nie spływają do mórz i oceanów.. 30. Podaj różnice między lodowcem górskim a lądolodem.. Wymień przykłady 3 wybranych typów jezior.. Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.. Pomiar czasu jest jedną z kluczowych umiejętności.. Przyczyny oraz skutki wezbrań i powodzi w dolinach rzek.. Różnice klimatyczne (zwłaszcza sum oraz rozkładu opadów w ciągu roku); 2.Reader view.. opisuje cechy ustrojów rzecznych na świecie.. opisuje warunki powstawania .wodnych na Ziemi , • przyrodniczego Ziemipodaje przyczyny zróżnicowania , • morskichomawia problem zanieczyszczenia wód morskich, • uzasadnia zależność gęstości sieci rzecznej na Ziemi od warunków klimatycznych , • granicy wiecznego śniegu na różnej przedstawia sposoby zasilania najdłuższych rzek Europy, Azji, Afryki izróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi; - podaje przykłady miejsc występowania lodowców na świecie i ocenia wpływ współczesnych zmian klimatycznych ..

Wymień przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.

Ruchy skorupy ziemskiej powodują w niej zaburzenia.Duże zróżnicowanie warunków klimatycznych powoduje, że łatwy dostęp do niej spotykamy w obszarach okołorównikowych, a w porze deszczowej w obszarach o klimacie podrównikowym i monsunowym.ocenia ich wpływ na życie i gospodarkę człowieka; 4) wyjaśnia zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi; 5) wyjaśnia proces powstawania lodowców i przedstawia ich występowanie na Ziemi; 6) przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową.wodnych na Ziemi, podaje przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich, omawia problem zanieczyszczenia wód morskich, uzasadnia zależność gęstości sieci rzecznej na Ziemi od warunków klimatycznych, przedstawia sposoby zasilania najdłuższych rzek Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej i Amerykiwodnych na Ziemi podaje przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich, omawia problem zanieczyszczenia wód morskich, uzasadnia zależność gęstości sieci rzecznej na Ziemi od warunków klimatycznych, przedstawia sposoby zasilania Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, opisuje warunki powstawaniaNajwiększy system rzeczny w Ameryce Północnej tworzą Missisipi z Missouri.Długość Missisipi wynosi 3658 km, a wraz z Missouri 5969 km..

Zróznicowanie sieci rzecznych na ziemi.

Właśnie na takich terenach występują rzeki okresowe i epizodyczne.. 31.Wywołują niekiedy zmiany w sieci rzecznej i poziomie wód gruntowych.. Przyczyniają się jednak do powstania fal zwanych "tsunami", dochodzących do 20 metrów wysokości.. 1 cm3 próchnicy powstaje w sprzyjających warunkach naturalnych w przeciągu 300- 500 lat.. Ogół cieków na określonym tereni.. powstaje w długich wąskich dolinach.kach aplikacji Przyczyny zróżnicowania sieci osadniczej na świecie i w Polsce - dla całe - go świata lub wybranego obszaru na Ziemi.. Realizacja Nauczyciel przy użyciu przeglądarki internetowej otwiera stronę serwisu ArcGIS Online .. Zlewnia jest to cały obszar terenu.1.. Wymień typy jezior na Ziemi ze względu na ich pochodzenie.. Istotny jest przy tym fakt, że w każdym miejscu na Ziemi rzeczywisty czas jest inny, choć wydarzenia mają miejsce w tym samym momencie.. w innych okresach długotrwałe susze powodują niedobór wody i, co za tym idzie, obniżenie zwierciadła wód podziemnych oraz zmniejszenie plonów w rolnictwie.Wszechświat i Ziemia V Czas na Ziemi.. Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu.. Czas nasłonecznienia i wysokość słońca nad horyzontem decydują o ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi; - Wraz ze wzrostem szerokości geograficznej o 1º, temp.w niektórych okresach (latach, miesiącach) obserwuje się nadmiar opadów, czego skutkiem są powodzie..

Do głównych przyczyn zróżnicowania sieci rzecznej należy zaliczyć: 1.

Przyczyną wezbrań mogą być także wiatry wiejące z północy na polskim .wodnych na Ziemi • podaje przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich, • omawia problem zanieczyszczenia wód morskich, • uzasadnia zależność gęstości sieci rzecznej na Ziemi od warunków klimatycznych, • przedstawia sposoby zasilania Ameryki Północneji Ameryki Południowej, opisuje warunki powstawania lodowców,3) Sieć rzeczna na Ziemi i przyczyny jej zróżnicowania 4) Znaczenie rzek.. Klasyfikacja sieci rzecznej w nawiązaniu do układu sieciRzeki - warunki występowania, przyczyny zróżnicowania LEKCJA W LO .. - określenie roli rzek w obiegu wody na Ziemi - odpowiedzią na postawione pytanie na wstępie lekcji, .. - sformułowanie wniosku dotyczącego wpływu czynników geograficznych na kształtowanie się sieci rzecznej w zależności od sposobu zasilania.Gleba tworzy się na skutek długotrwałego procesu glebotwórczego.. porównuje kształt i głębokość jezior różnych typów.. Korzystając z ikony lupy, znajdującej się w górnym prawymSystem rzeczny tj. rzeka główna wraz z jej bezpośrednimi i pośrednimi dopływami, a także jeziorami w dorzeczu.. Uwarunkowania, konsekwencje przyrodnicze i wykorzystanie gospodarcze pływów.. Rzeka główna - rzeka wchodząca do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym.. Rozumienie potrzeby racjonalnegoPrzyczyny zróżnicowania zasolenia wód światowego oceanu.. Zdarzają się także tereny całkowicie pozbawione sieci rzecznej.. Dorzecze jest to zlewisko całej rzeki do jej ujścia.. Jakie znasz typy ustrojów rzecznych?. przedstawia uwarunkowania występowania jezior na Ziemi.. Uwarunkowania, przebieg i znaczenie cyrkulacji oceanicznej.. Większość trzęsień ma miejsce na obszarach wód oceanicznych i nie są one rejestrowane przez człowieka.. Historyczne pomiary jednostek czasu28.. Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt