Podsumowanie obserwacji wstępnej 3 latki przedszkole

Pobierz

Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .W naszym przedszkolu na przełomie września i października została przeprowadzona obserwacja i diagnoza wstępna.. DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA.. Zgodnie z wynikami wstępnej diagnozy stwierdzono, iż niektóre dzieci miały trudności z adaptacją ( Wojtek S., Dawid P., Dominik B., Natasza D.. Nauczyciele mogą również pobrać i wydrukować karty obserwacji dla dzieci 3- i 4-letnich z Akademii PWN: 3-latki.. Adresowany jest do wszystkich wychowanków przedszkoli w mieście.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE "SŁONECZKA" Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. 2 - badana umiejętność jest w fazie kształtowania, należy ją rozwijać.. Badania te umożliwiły poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dały obraz reprezentowanego przez dzieci poziomu wiadomości i umiejętności.. Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną.. Nauczyciel zapoznaje rodziców z wynikami obserwacji:3 latki orientują się w pomieszczeniach przedszkola, znają miejsca przechowywania swoich rzeczy w sali, w szatni, w umywalni.. Pierwsze na początku roku szkolnego, najpóźniej w październiku, zaś drugie w zależności od ustaleń wewnątrz danego przedszkola.Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary..

Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków.

3. arkusze diagnostyczne - ukazujące poziom rozwoju poznawczego, poziom umiejętności, zachowań w innych sferach rozwojowych 4. zabawy socjotechniczne - pozwalające nauczycielowi poznanie pozycji społecznej danego wychowanka.. Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta była o podstawę programową dla przedszkoli i obejmowała treści zawarte w programie Nasze Przedszkole wydawnictwa - Mac Edukacja.. Głównym celem pracy w grupie była adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.4-latki • arkusze obserwacji i diagnoza pedagogiczna • pliki użytkownika kate_38 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • arkusz obserwacji czterolatki muzyka i rozwój społeczny.doc, ARKUSZ OBSERWACJI 4 latki.docMarta Grzywińska.. Wszystkie te zajęcia prowadzono poprzez zabawę.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Płock.. 1 - badana umiejętność jeszcze nie występuje.. 1-potrafi.. Obserwację prowadzi się z zachowaniem następujących terminów: - obserwacja wstępna prowadzona jest do końca października, a analiza wyników obserwacji - do 15 listopada,-obserwacja końcowa prowadzona jest do końca kwietnia, a analiza wyników - do 30 maja.. dla dzieci 4 - letnich.. Karty obserwacji na Akademii PWN1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust..

Karty obserwacji na Akademii PWN 4-latki.

L.p.Jako 6 latki, dzieci z mojej grupy, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, zostały objęte diagnozą przedszkolną pod kątem gotowości podjęcia nauki w szkole.. Moim zadaniem było przeprowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, oraz udokumentowanie tych obserwacji w postaci arkusza obserwacji.odbył się montaż słowno-muzyczny dla dzieci z naszego przedszkola na temat "Polska moja Ojczyzna" - 04, uczestniczyliśmy w zorganizowanym w naszym przedszkolu "DNIU JEŻA" - 07, wspólnie z grupĄ "Pszczółki" i "Słoneczka" odwiedziliśmy pobliski Dom Seniora.Obserwacja w portalu Edux.pl.. w roku szkolnym 2014/2015, Przedszkole Samorządowe nr 67 w Krakowie.. Małgorzata Bucior Przedszkole Miejskie nr2 Zamość Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków Niektóre dzieci miały trudności z rozstaniem się z rodzicami - czasami płakały.. Podstawową metodą w tego typu badaniach jest obserwacja dziecka.Grupa 3 latków liczy 18 dzieci: 10 dziewczynek i 8 chłopców.. Małgorzata Bucior.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. II ETAP- obserwacja okresowa- nauczyciel lepiej poznał dzieci, .. KARTA OBSERWACJI DZIECKA 3-LETNIEGO.Plik obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika justyna1010 • folder Dokumenty • Data dodania: 4 paź 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zebranie grupowe po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji - diagnozy u 4-6 latków (październik), u dzieci 3 letnich podsumowanie adaptacji wstępnej (grudzień): sprawozdanie dotyczące przeprowadzonej obserwacji rozwoju dzieci, wnioski z adaptacji wstępnej do przedszkola dzieci 3 letnie,Nauczyciele grup 3-4 latków dokonują wstępnej i końcowej obserwacji dziecka..

Arkusz zbiorczy obserwacji dzieci 5 - letnich.

Liczba dzieci badanych: 21.. Najchętniej podchodziły do nauczyciela, a następnie bawiły się same lub tylko z wybranym kolegą lub .Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 - latków I semestr rok 2016/2017 nauczycielka: Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek).. Arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.. 3 - nie potrafi.. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.. : uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków.2-3 pkt- poziom średni 1- 0 pkt- poziom niski.. Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (11 dzieci).Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków Rok szkolny 2013/2014 nauczycielka: mgr M. Curyło - Drabek Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek).. Rozpoznają osoby pracujące w przedszkolu, nazywają członków rodziny, oraz osoby pracujące w różnych zawodach (,policjant, strażak, lekarz, fryzjerka, ekspedientka).Podsumowanie końcowej diagnozy w grupie III- dzieci 4 letnich..

zbiorczy obserwacji .

I ETAP- obserwacja wstępna-to wstępne rozpoznanie, poznanie dziecka i jego możliwości.. Oznaczenia zastosowane w instrukcji nauczyciela: O-dana umiejętność nauczyciel diagnozuje za pomocą obserwacji w czasie zabaw dowolnych itp; Z- w celu diagnozy tej umiejętności nauczyciel organizuje zajęcia, zabawy kierowane, sytuacje zadaniowe.Przypominamy, że wszystkie karty obserwacji są do nabycia w Księgarni Szkolnej PWN.. W roku szkolnym 2013/14 grupa 6-latkow liczyła 24 dzieci w tym 4 pięciolatków.3.. Chłopiec często się złości, bije pięścią o podłogę i dokucza siostrze.. Od kilku lat przy współpracy z rodzicami w przedszkolu organizowany jest corocznie przegląd tańców.. ), czynnościami .Podsumowanie obserwacji końcowej Grupa II - Filia.. Rok szkolny 2016/2017.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Ze wstępnych informacji rodziców wynika również, że u Marka zauważono w domu agresję i nadruchliwość.. kształtuje się .. obserwacji przyrodniczych, zajęć tematycznych i ruchowych.. Liczba dzieci: 23.. Analizują wyniki, opracowują wnioski, które służą rozwijaniu umiejętności wychowanków.. w roku szkolnym 2013/14, w grupie sześciolatków.. Niepewnie badały swoje otoczenie, obserwując z zainteresowaniem, co robią rówieśnicy.. 2 - umiejętność .. INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA Badanie wykonywane jest dwa razy w roku szkolnym.. obserwacje - prowadzone w różnych przejawach aktywności wychowanka podczas jego pobytu w przedszkolu.. Zamość3 latki orientują się w pomieszczeniach przedszkola, znają miejsca przechowywania swoich rzeczy w sali, w szatni, w umywalni.Pobierz: podsumowanie obserwacji wstępnej w przedszkolu 6 latki.pdf.. Samorządowe Przedszkole Nr 67 w Krakowie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt