Charakterystyka epoki baroku

Pobierz

Barok określano zepsuciem, brakiem dobrego smaku, a także brakiem gustu.. Zasięgiem ogarnęła całą Europę i Amerykę Łacińską.. Barok nastąpił po zwątpieniu przez ludzi w ideały, które przyświecały renesansowi.Charakterystyka epoki baroku: Barok - jest to nazwa określająca epokę.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. To czas ekspansji terytorialnej państwa na wschód, co wiązało się także ze znacznym przyrostem liczby ludności.Sztuka Baroku rozwijała się w XVII wieku i na początku wieku XVIII.. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.Jednocześnie nie brak zwolenników tej epoki uznających powstałe w tym czasie dzieła za najpiękniejsze.. Na określenie nowych tendencji w różnych krajach używano odmiennych terminów: gongoryzm w Hiszpanii, marinizm we Włoszech, sarmatyzm w Polsce.BAROK.. Barok objął kraje Europy południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia) oraz Europy środkowej (Polska, Węgry, Austria), wystąpił również w Anglii i Niemczech.Nie rozwijał się natomiast w krajach protestanckich.. Sonet zrodził się w XII w. we Włoszech (nazwa), rozwinięty został przez Dantego i F. Petrarkę.W epoce zwanej barokiem wykształciły się dwa zasadnicze nurty myślowe: racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, doświadczeniu, umysł odgrywał tutaj mniejsze znaczenie..

Charakterystyka sztuki baroku.

Omówiono główne prądy literackie, które zdominowały epokę: nurt dworski i ziemiański.. Ukazano wewnętrzny podział nurtu i związane z nim wydarzenia historyczne.. Początkowo sporadycznie używana nazwa barok była .Charakterystyka ludzi epoki: Twórcy baroku podkreślają przemijanie świata i wartości ziemskich.. Jest to styl pełen opozycji.. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. W człowieku dostrzegają dualizm jego natury, tzn. człowiek składa się z ducha i materii.Król Słońce Ważną osobistością epoki baroku był Ludwik XIV.. Należy traktować je jako umowne.. Barok może, ale nie musi budzić zachwytu.Nazwa epoki Dziwność, deformacja, nieregularność, inność, dziwaczność - tymi słowami najczęściej opisywana jest epoka Baroku.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.. Nazwę epoki zaczerpnięto z dziedzin historii sztuki, gdzie oznaczała ona nieregularności i eksperymenty artystyczne.Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. a) architektura.Początek epoki baroku oznacza równocześnie koniec epoki odrodzenia zwanego też renesansem.. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.Charakterystyka baroku..

Wypracowanie dokładnie omawia przebieg epoki baroku na ziemiach polskich.

Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego terminu jubilerskiego barroco, oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach.Słowo to oznaczało także specyficzny typ rozumowania, w którym logiczność wywodu nie prowadziła do logicznych i .Literatura powszechna baroku - ogólna charakterystyka, Wiadomości wstępne Literaturę Baroku na świecie łączą między innymi powtarzające się motywy średniowieczno-romantyczne (za J. Krzyżanowskim), m.in. satanizm, fantastyka, mistycyzm, folklor, makabryzm, symbolizm.. Do rehabilitacji baroku jako pierwsi przyczynili się historycy sztuki żyjący na przełomie XIX i XX wieku: Cornelius Gurlitt oraz Heinrich Wölfflin.. Stworzył on ceremonialny i pompatyczny styl życia dworskiego.. Zarzuty inne wobec baroku to także porzucenie stylu klasycystycznego, i tworzenie i powstawanie nowych i innych form.. Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Najbardziej typowe opozycje to : płaskość - głębia.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Całość stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce.Barok - Pojęcia związane z epoką Dominika Grabowska 5 lutego, 2014 Barok , język polski No Comments Kontrreformacja - walka o umacnianie Kościoła katolickiego Libertynizm - nurt myśli i idei dążących do uwolnienia umysłu ludzkiego z więzów tradycji Marinizm - dużo środków stylistycznych, zaskakiwanie czytelnika ..

Ponad to barok uchodził za coś nowego i niezwykle rzadkiego.Charakterystyka epoki baroku.

Pochodzenie tej nazwy nie jest w pełni wyjaśnione, przypuszcza się, że wzięła się z języka portugalskiego ("barocco") lub hiszpańskiego ("baruecco" - perła o dziwnym, nieregularnym kształcie) i początkowo odnosiła się do zjawisk z dziedziny sztuki i architektury.Dla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej.. Stworzył on ceremonialny i pompatyczny styl życia dworskiego.. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Okres baroku to najwspanialszy czas w historii Rzeczypospolitej, która wówczas była jednym z największych mocarstw Europy.. We Francji absolutyzm.Charakterystyka Baroku i stylu panującego w sztuce: Nadrzędną cechą sztuki baroku była jej wielopostaciowość.. jasność - ciemnośćGatunki charakterystyczne dla epoki baroku: sonet - utwór poetycki składający się z 14 wersów podzielonych na dwie strofy czterowierszowe oraz dwie trójwierszowe (tercyny), o ścisłym rozkładzie rymów, przy czym 8 pierwszych wersów zawiera na ogół część opisową lub narracyjną, natomiast 6 końcowych stanowi część refleksyjno-uogólniającą..

Jak już zostało wspomniane, w epoce baroku budowano liczne świątynie, ale też i pałace świeckie.

Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. W tych wiekach Barok pojawiał się i wygasał niejednocześnie.. Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności .Terminem "barok" określa się epokę historyczno - literacką, która dominowała w Europie w XVII w.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.Przede wszystkim cechuje go dynamizm, malowniczość, efekty światłocieniowe oraz bogate dekoracje.. Następuje kryzys humanistycznych ideałów charakterystycznych dla renesansu tj. harmonii, ładu, tolerancji religijnej, a także umiejętności łączenia ze sobą wartości duchowych i ziemskich.1)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. W całej kulturze zjawiska barokowe były rodzajem reakcji na rozumienie świata po Koperniku, czyli wtedy, kiedy .Charakterystyka epoki baroku.. Budowle te były monumentalne, bogato zdobione, artyści stosowali grę świateł.Charakterystyka epoki Barok to epoka sprzeczności i kontrastów.. Za jego panowania w literaturze pojawił się prąd zwany klasycyzmem, reprezentowany m.in. przez Moliera i La Fontaine'a.Barokiem określa się epokę literacką, która miała miejsce między renesansem a oświeceniem.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.Barok na ziemiach Polski.. forma zamknięta - forma otwarta.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Miał co prawda wspólne założenia estetyczne, ale w różnych krajach przybierał różne formy, nawiązując często do lokalnych tradycji.Charakterystyka epoki baroku.. BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Styl ten jest bardzo ozdobny, dekoracyjny, ma lekki fantazyjny styl.. Charakteryzowała się różnorodnością tematów i form w zależności od kręgu kulturowego, w którym powstawała.. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego i włoskiego słowa barocco, oznaczającego bezkształtne, nieregularne i nieprawidłowe wytwory artystyczne.Barok (prawdopodobnie z port..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt