Komu podlega powiatowy lekarz weterynarii

Pobierz

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii Kamila Markowska tel.. Monika .Osoba na tym stanowisku: prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z urzędu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.. Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy przesyłać na adres :Powiatowy Lekarz Weterynarii.. STRONY BIP.. Sto siedemdziesiąty piąty przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Dobryń Mały (gmina Zalesie, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 12 km od granicy polsko - białoruskiej.Administracja zespolona - element rządowej administracji terenowej.. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018. przyjmuje i przedkłada korespondencję Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.. Chodzi o powiązanie organizacyjne organów tej administracji wyróżnionych przedmiotem działania, należących do różnych działów administracji rządowej (nazwanych w ustawie o administracji rządowej w województwie kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży, np. komendant wojewódzki straży pożarnej .Jacek Tyrankiewicz: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi tel.. NIP 764-21-08-464. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.. Własne kompetencje w zakresie weterynarii posiada także graniczny lekarz weterynarii , który wykonuje swoje zadania przy pomocy granicznego inspektoratu weterynarii.Powiatowy lekarz weterynarii - kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej..

prowadzi obsługę sekretarską Inspektoratu.Komu naraził się powiatowy lekarz weterynarii?

ZMIENILIŚMY ADRES.. Urzędnik został dwukrotnie pobity.. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM.. Liczba odsłon: 17791.. 2019, poz. 2004 ze zm.) informujemy, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.Praca powiatowy lekarz weterynarii - szukaj razem z Jobsora.com Szybka i wygodna wyszukiwarka wśród wszystkich ofert pracy z całego Internetu Tylko najnowsze oferty pracy powiatowy lekarz weterynarii UWAGA !. Udostępnij.. Witamy na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku, która zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu naszego Inspektoratu.. CZYTAJ !. Pracownicy wyznaczeni przez Pracodawcę przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu.. Główny Lekarz Weterynarii jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa.Powiatowy Lekarz Weterynarii; Struktura organizacyjna.. WSCIEKLIZNA !. Podlega wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, stoi na czele powiatowego inspektoratu weterynarii i realizuje swoje zadania z pomocą: .. Kierownictwo Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii lek.wet..

Główny Lekarz Weterynarii podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

Odwołania od decyzji administracyjnych powiatowego lekarza weterynarii rozpatruje wojewódzki lekarz weterynarii.Wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii podlega powiatowy lekarz weterynarii, będący kierownikiem powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej.. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqtStrona Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim.. 602 235 047 .. Na podstawie art. 45 ust.. **podstawą do wyrejestrowania bydła w ARiMR jest dokument odbioru padliny wydany przez ZU.Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz.. 20 października 2015, 19:50.. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej.. 11-500 Giżycko ul. Wilanowska 26 tel.. 2) Główna Księgowa - mgr Maria Szczepańska- 668-237-060.. Podlega wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, stoi na czele powiatowego inspektoratu weterynarii i realizuje swoje zadania z pomocą:Zgodnie z art. 85 ust..

Lekarze będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, jak i lekarze wyznaczani są urzędowymi lekarzami weterynarii.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: ępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii bezpośrednio podlega zespół bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem administracji rządowej, kieruje działalnością Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej, podlega bezpośrednio Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BRODNICY PRZYJMUJE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY WTOREK W GODZ. 11.30 - 15.30 INFORMACJA: Wyznaczonym do przyjmowania skarg i wniosków jest Sekretarz Kierownika Jednostki.. Agnieszka Justyna Raczyńska tel.. Wersja do druku.. Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2010-10-20 09:41:42 Treść wytworzył(a): Monika Zienkowska, 2010-10-20 09:40:00Szanowni Państwo!. Struktura Inspekcji Weterynaryjnej; .. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.. POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII.. Paweł Szewczyk.. inspektorów weterynaryjnych, którymi są lekarze weterynarii, a po wejściu w życie rozporządzenia Prezesa Rady .Powiatowy Lekarz Weterynarii Henryk Kołyszko tel.. 87 428 24 96Powiatowy lekarz weterynarii - kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej..

Powiatowy lekarz weterynarii jest organem pierwszej instancji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

1) Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii - lek.. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku.. Przyjmuje skargi i wnioski w godzinach pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy tj.:Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.. ): "-kto będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków .Odsłony: 458 Zgodnie z § 6 oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. w Jaśle.. Mirosław Karczewski .Powiatowy Inspektorat Weterynarii.. [show_theme_switch_link] Wszelkie prawa zastrzeżone LEKARZA WETERYNARII W SKIERNIEWICACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zarzadzenia odstrzalu sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów lowieckich zlokalizowanych na obszarze powiatu skierniewickiego Na podstawie art. 45 ust.. z dnia 16 stycznia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostynińskiego.. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie.. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020.1421 t.j.. 3) Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - lek.wet.. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju .W myśl postanowień art. 15 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej organem pierwszej instancji właściwym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej jest powiatowy lekarz weterynarii, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.Wykaz osób posiadających telefony komórkowe i ich numery kontaktowe.. Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii.. 87 428 24 96 Powiatowy Lekarz Weterynarii dr n.wet.. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) .Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego Zastępca przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 10.00.. 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18. tel.. Krzysztof Kwiatkowski - 602 234 913.. Małgorzata Bruczyńska Załącznik do Rozporządzenia Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 8 lutego 2018 r.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie nadmienia, że stosownie do zapisów art. 85aa ust.. 1 pkt 8, 8b oraz ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt