W zeszycie przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach

Pobierz

W każdą lukę możesz wpisać9 W każdym zdaniu brakuje maksymalnie trzech elementów.. Podawanie czasu i pytanie o godzinę.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty tak, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania.. Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski.. 3.Przeczytaj podane zdania.. 2011-12-06 17:52:45; przetłumacz fragmenty w nawiasach na język angielski 2014-09-08 14:22:28Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. zadanie dodane 15 marca 2011 w Język angielski przez użytkownika robert785 ( -1,060 ) [Szkoła średnia] angielskiPrzetłumacz na jezyk angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i grematycznie poprawne zdania.. Tym razem odpowiedz krótko na pytania w ćwiczeniu.. Dla chętnych: wykonaj ćwiczenie 7- w zeszycie przetłumacz podane fragmenty w nawiasach na język angielski tak aby powstały logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Pamiętaj o pełnej poprawności gramatycznej oraz ortograficznej.. 2010-09-11 16:07:22; Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania?. - zadanie 3: Jest to zadanie polegające na słowotwórstwie.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy.9 W zeszycie przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski..

... Przetłumacz zdania na język angielski - Czas Past Simple.

13.2.W ćwiczeniu 3 masz za zadanie napisać czasowniki podane w nawiasach w formie czasu Present continuous.. 3 (Namiot babci i dziadka) ?. Uzupełnij luki w tekście czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple i Past Perfect.. John and Mary (piszą do siebie od kilku) years 3.W zadaniach 16-18 przetlumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymaćlogiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 2013-02-06 00:22:55Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań 1-4, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie- ćwiczenie 10/86.. Ćwiczenie dla chętnych: Uzupełnij luki w zdaniach na podstawie tekstu z ćwiczenia .Przedmiot: Język angielski / Liceum: 2 rozwiązania: autor: Kitka18 22.4.2010 (14:34) Uzupełnij zdania wstawiając czasowniki podane w nawiasach w czasie present Przedmiot: Język angielski / Liceum: 2 rozwiązania: autor: piinklady 24.10.2010 (21:11) Uzupełnij zdania przyimkami z ramki dwa zostały podane dodatkowo i nie Przedmiot: Język .Przetłumacz na język angielski fragment zdań umieszczone w nawiasach.. 2013-05-13 20:07:54 ANG PLS POMOCY : Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty , tak aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania ..

Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty zdań na język angielski.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2 These aren't (kąpielówki Marka) ?. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zda- zadanie 2: Przetłumacz podane fragmenty zdań na język angielski.. i ortograficznie.. 2011-12-06 17:52:45 Przetłumacz 6 zdań na język angielski .. I can't walk (tak szybko jak) _____ you, so let's slow down a bit.Otwórz podręcznik na stronie 80, 81.. Uwaga!. 2014-04-20 17:46:10W zadaniach 16-18 przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. ?Zapoznaj się z wpisem na forum grupy młodych ekologów w zeszycie Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania gramatycznie poprawne.. 3.3.3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. ( Czy Ania ma) .Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać .. 4 Put (bagaże naszych gości) ?. W zadaniu 2 posłuchaj nagrania (3.23) Będzie to wypowiedź recepcjonistki pracującej w ośrodku zdrowia.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

... Czasowniki w języku angielskim dzielą się na dwie grupy.

2.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać gramatycznie i logicznie poprawne zdania Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów.. Podkreśl w nawiasach fragmenty zdań zgodne z prawdą.. np. FAME .Zadanie: przetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielskim,tak aby otrzymać logiczne i gramatyczne zdania w każdą lukę możesz wpisać do czterech Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatyczne zdania.. zadanie dodane 5 października 2010 w Język angielski przez użytkownika kasia2008107 (-970) .Przetłumacz na język niemiecki fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.Przetłumacz na język angielski fragment zdań umieszczone w nawiasach.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Najnowsze pytania z przedmiotu Język angielski.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy..

Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski.

1 Zobacz odpowiedź Shizuna Shizuna .. Zapisz odpowiedzi w zeszycie- zadanie 9/86.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2012-01-16 21:33:55 Przetłumacz zdania na język angielski .. W zadaniu 1 przetłumacz fragmenty zdań podanych w nawiasach na język angielski.. Pierwsza grupa to czasowniki nieregularne, druga grupa - regularne.. 2.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Tom (czuje się przygnębiony) _____ _____.. Zapisz w zeszycie.. Uwaga!. Zadanie 16 1.. Upewnij się, że wpisywane sformułowania są poprawne gramatycznie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 4,269 wizyt.. 0 głosów.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie pięciu elementów.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.4.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. 2012-04-02 10:35:15Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatyczne poprawne zdania.. Na dzisiejszej lekcji utrwalę sposób podawania czasu w języku angielskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt