Odpis protokołu z narady koordynacyjnej

Pobierz

o opłacie skarbowej (Dz.U.. Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .. Jeśli występujesz o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady …(wyszczególnić nr protokołu z narady koordynacyjnej z dnia) Dane Inwestora: ( wyszczególnić inwestora z wniosku dla którego wydano protokół z narady …ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ zakończonej w dniu 06.07.2021 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu Na podstawie art. 28b ustawy z …Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydawane są wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, natomiast innym podmiotom zawiadomionym o naradzie w terminie 3 dni od dnia …koordynacyjnej, Dokument Obliczenia Opłaty, odpis protokołu z narady koordynacyjnej, odpis protokołu z dodatkowej narady koordynacyjnej, dokumenty złożone …Oświadczam, że zostałem/am zawiadomiony/a , że przedłożony wniosek zostanie rozpatrzony na naradzie koordynacyjnej w dniu: Proszę o wydanie odpisu protokołu z …Art.. Decyzja o …Informacje dodatkowe Proszę o wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej : tak*) - nie*) .szt.. 󠇮 odbiór osobisty w siedzibie organu 󠇮󠇮 wysyłka …- odpis protokołu z narady koordynacyjnej , - inwentaryzację linii elektroenergetycznej w terenie, - obowiązujące normy i przepisy.. Do złożonego wniosku WGK_9 zostaje przygotowany …- Proszę o wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej TAK/NIE* - Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w …Obraz aplikacji po zakończeniu narady koordynacyjnej..

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej GKG.GZ.

6.2.. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w …Proszę o wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej: tak */ nie *.. * niepotrzebne skreślić (podpis wnioskodawcy) Klauzula informacyjna dla …10.. pobierana jest na podstawie ustawy z … Po zakończeniu narady, utworzony zostanie dla niej odpis protokołu z narady koordynacyjnej.. Po zakończeniu narady i udostępnieniu przez pracowników ODGIK odpisu protokołu z narady, uczestnik będzie mógł się z nim zapoznać …a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat (Tabela nr 16 Lp.. Opracowanie …A tylko dokumenty geodezyjne na potrzeby postępowań administracyjnych się uwierzytelnia zgodnie z art. 12b ust.. OPŁATY 1.. Będzie on …6.1.. Zakres opracowania.. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika, w tym wnioskodawcy.. Narady koordynacyjne.. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - za odpis protokołu z narady koordynacyjnej Opłata …Rezultat narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, a odpis protokołu wydaje się wnioskodawcy..

Załącznik do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej - mapy ( Rys.1) 6.3.

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 19.01.2021 - 27.01.2021 Naradę …Narada koordynacyjna Pod przewodnictwem starosty lub upoważnionej przez niego osoby (przepisy prawne nie wymagają od niej stosownych kwalifikacji) odbywa się narada …Odbierz dokumentację projektową z odpisem protokołu z narady i załącznikiem mapowym z projektem.. Sytuowanie projektowanych sieci …Protokół z narady koordynacyjnej Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zawierającym między innymi określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej …-Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt