Elementy autobiograficzne w sklepach cynamonowych

Pobierz

Opowiadania zebrane w "Sklepach cynamonowych" przedstawiają rodzinne miasteczko autora właśnie w taki sposób, jakby miejsca i postacie śniły .Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Świat przedstawiony w opowiadaniach Schulza jest osobliwy, nigdzie indziej niespotykany i rządzący się też swoimi prawami.. Tu w głównej mierze, oprócz prac teoretycznoliterackich, odwołuję się do książek Ukryty wymiar Edwarda T. Halla17, oraz Przestrzeń i miejsce Yi-Fu Tuana.18 Edward T. Hall był amerykańskim antropologiem i socjologiem, a także twórcą proksemiki,Elementy czasu, jego przemijalności i cykliczności mają symboliczne znaczenie.. Jego ramy czasowe są precyzyjnie wyznaczone przez daty historyczne tj. zakończenie pierwszej i wybuch drugiej wojny światowej.Osadzenie w tradycji.. Poetyckość prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twórczością; (na podstawie "Sklepów cynamonowych"); głównym bohaterem jest narrator, prezentowany w pierwszej osobie; ma on wiele cech autobiograficznych; bohater ujawnia .III.. Podobnie dom, sklep, subiekci, brat Karol, wuj Marek i Adela mają swoje odpowiedniki w rodzinie i najbliższym otoczeniu autora.. Istniał również dom, sklep, subiekci.. Dzieła utrzymane w groteskowej konwencji często charakteryzują się atmosferą tajemnicy, absurdu.Awangarda w "Sklepach cynamonowych" i w Szewcach"..

Autobiografizm w Sklepach cynamonowych.

Motyw labiryntu.. Tak jak wiele innych one także osnute są wspomnieniami z dzieciństwa autora.. Forma prozy poetyckiej, której korzenie sięgają romantyzmu (notabene Schulzowski kult marzenia również ma elementy romantyczne), rozkwitła w okresie Młodej Polski, m.in. w twórczości W. Berenta, J. Iwaszkiewicza, J. Kasprowicza, T. Micińskiego, W. Orkana, S. Żeromskiego.. Czas i przestrzeń w "Sklepach Cynamonowych" i "Sanatorium Pod Klepsydrą" Brunona Schulza.W twórczości pisarskiej, szczególnie w "Sklepach cynamonowych" obecny jest wątek autobiograficzny.. Choć w opowiadaniach nie jest wymieniona nazwa rodzinnego miasteczka pisarza, jakim był Drohobycz, to jednak nie trudno domyśleć się, że opisywane prowincjonalne miasteczko, w którym panuje senna atmosfera do Drohobycz.Wątki autobiograficzne w Sklepach cynamonowych Podobne tematy.. poleca85% Język polski .. Przykładem może być postać ojca Schulza.. Mityzacja to zabieg literacki polegający na kreowaniu świata przedstawionego tak, by przypominał wyobrażenia mityczne, a więc niezwykłe, magiczne, uniwersalne..

Elementy historyczne i autobiograficzne w dramacie Dziady cz. III.

Nauczyciel pyta: Gdyby z przedstawionego na lekcji materiału miała się odbyć kartkówka, jakie pytania waszym zdaniem powinny zostać zadane?. Filmy.. Treść.. Występuje on już to jako kupiec bławatny (jakim był rzeczywisty p.Dzieciństwo jest w świecie "Sklepów cynamonowych" okresem szczególnym, mitycznym.. Opisywana rzeczywistość jest odrealniona, groteskowa, formowana na kształt snu (oniryczna).. Zrósł się z tym prowincjonalnym środowiskiem i, mimo że atmosfera miasteczka przygnębiała pisarza, to tu odnajdywał korzenie artystycznego ja.Sklepy cynamonowe - Wątki autobiograficzne w opowiadaniach - Bruno Schulz.. Niezmiernie ciekawy i niezwykle zróżnicowany okres pomiędzy pierwszą, a drugą wojną światową był jednym z najkrótszych okresów w dziejach literatury polskiej.. W "Sklepach cynamonowych" nie znamy czasu akcji, który nie jest .AWANGARDA W "SKLEPACH CYNAMONOWYCH" I "SZEWCACH" Niezmiernie ciekawy i niezwykle zróżnicowany okres pomiędzy pierwszą, a drugą wojną światową był jednym z najkrótszych okresów w dziejach literatury polskiej.. To czas dojrzewania, wrastania w kulturę oraz poznawania jej odwiecznych prawideł.. Cykl "Dziadów" Adama Mickiewicza nawiązuje do religijnego obrzędu wywoływania duchów, który praktykowany był w czasach pogańskich..

Przestrzeń ukazana w "Sklepach cynamonowych" jest niejednorodna.

Adam Mickiewicz Bolesław Prus Bruno Schulz Dziady Henryk Sienkiewicz Homer Juliusz Słowacki Pan Tadeusz potop sklepy cynamonowe.. Charakteryzuje je głównie autobiografizm oraz próba przedstawienia świata dziecięcych fantazji i urojeń.Drugi rozdział omawia konstrukcję przestrzeni w Sklepach cynamonowych.. Groteska jest kategorią estetyczną, która charakteryzuje się łączeniem w obrębie jednego utworu elementów przeciwstawnych, a więc np. komizmu i tragizmu, piękna i brzydoty.. Także dom, sklep, czy subiekci istnieli naprawdę.Większość zawartych w Sklepach cynamonowych (1934) i w Sanatorium Pod Klepsydrą (l937) opowiadań ma charakter wspomnień z dzieciństwa; ich bohaterem bywa najczęściej - oglądany oczyma dziecka - Ojciec.. Żywotność ludowych wierzeń sprawiła, że w niektórych regionach dziady stały się nierozłącznym elementem praktyk .Groteska w "Sklepach cynamonowych".. Wątek przenosi także elementy otaczającej pisarza przestrzeni w realia opowiadania.. Cztery pory roku symbolizują kolejne etapy ludzkiej egzystencji- od wiosennej młodości przez dojrzałość, .. Nie znajdujemy tu zatem typowych elementów tradycyjnej powieści realistycznej.. Postać Ojca Jakuba jest literackim portretem ojca Schultza.. Jego ramy czasowe są precyzyjnie wyznaczone przez daty historyczne tj. zakończenie pierwszej i wybuch drugiej wojny światowej..

- Wskaż elementy autobiograficzne w analizowanym dziś fragmencie "Sklepów cynamonowych".

Schulz nigdy nie opuścił swego rodzinnego Drohobycza, za wyjątkiem dwóch lat studiów wiedeńskich.. Obrazowanie realistyczne przeplata się tutaj z fantastycznym, onirycznym.Mityzacja rzeczywistości w Sklepach cynamonowych Opowiadania Brunona Schulza są znakomitym przykładem literatury, w której dokonuje się mityzacja rzeczywistości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt