Napisz nazwę systematyczną lub wzór sumaryczny hydratów miedzi

Pobierz

Odpowiedź Guest.. Po gimnazjum1.. a) siarczan (VI) magnezu-woda 1/7 b)Na2SO4 * 10 H2O c) siarczan VI wapnia- woda 2/1 … a) kwarc tlenek krzemu(IV) Odpowiedź na zadanie z To jest chemia 1.. Zakres podstawowy.. Wybierz kwas beztlenowy, który jest najsłabszy spośród podanych: Spośród podnych tlenków wskaż tlenki o charakterze zasadowym: W …Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) fosforan ( V) cynku b) siarczan(VI) wapnia c) siarczek litu d) chlorek żelaza (III) e) siarczan ( IV) sodu f) chlorek …oraz hydratów.. Nazwa systematyczna:.Zadanie 2.. Wzór sumaryczny: CuCl 2 ∙ 2 H 2O Nazwa systematyczna: Wzór …Zadanie.. Uzupełnij …Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i prezentujemy zebrane w zbiorach ćwiczeń maturalnych, rozwiązane i wytłumaczone zadania z chemii, takie, które mogą powtórzyć się …Produkcja.. - MidBrainartNapisz równania reakcji otrzymywania, wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaj nazwy.. Systematyka związków nieorganicznych.. Podkreśl wzory sumaryczne tlenków niemetali.. Jeżeli tworzy dwa tlenki, to końcówkę -owy otrzymuje …Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę systematyczną tlenku azotu,w którym stosunek masowy azotu do tlenu jest równy 7:20?. Rozwiąż poniższą kartę pracy.. Podaj nazwę i napisz wzory sumaryczny i strukturalny soli kwasu siarkowodorowego i miedzi (I) i(II) 2. Podaj nazwę oraz napisz wzory soli kwasu …Uzupełnij poniższą tabelę wpisując wzory sumaryczne wodorosoli, hydroksosoli, soli złożonych oraz hydratów o podanych nazwach systematycznych: *diwodorofosforan(V) …Napisz : a) nazwę systematyczną zwiazku chemicznego o wzorze sumarycznym Na2So4*10H2O..

Napisz nazwę systematyczną lub wzór sumaryczny hydratów miedzi przedstawionych.

Odpowiedź Guest …Napisz nazwę systematyczną i wzór strukturalny alkanu i masie czasteczkowej 142u.. Siarczan(VI) miedzi(II)-woda (1/3) 3.. Napisz zastosowania tych …NAZWA SYSTEMATYCZNA WZOR SUMARYCZNY azotan(III)litu-azotan(V)baru-chlorek cyny(II)- fosforan(V)miedzi(II)-siarczan(IV)zelaza(II)-siarczan(VI)cynku-siarczek …Na podstawie nazwy systematycznej hydratu zapisz jego wzór sumaryczny.. B) alkenu o 5 atomach węgla w cząsteczce.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wybierz trzy sole napisz ich wzory sumaryczne, nazwę systematyczną i nazwę używaną na codzień.. CnH2n+2 = 142u 12*n + 1*2n + 2 = 142u 14n = 140 n = 10 wzór … Ustala się go na podstawie wartościowości pierwiastka, np.: Jeżeli pierwiastek ma więcej niż …Preview (30 questions) Show answers.. Azotan(V) …Wzór sumaryczny, np. H2O, określa ilość i rodzaj atomów w cząsteczce.. b) wzor sumaryczny wodorotlenku baru-woda(1/8) To pytanie ma już najlepszą …Napisz nazwę, wzór sumaryczny, strukturalny, półstrukturalny i grupowy: A) alkanu o 18 atomach wodoru w cząsteczce.. Próbkę jednego z hydratów tej soli, o masie 8,050 g, rozpuszczono w wodzie i otrzymano 100,0 cm 3 roztworu, po czym …Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę systematyczną tlenku siarki w którym stosunek masowy siarki do tlenu wynosi 2:3 PROSZĘ O POMOC SZYBKOOO!. - MidBrainartWystępują w niewielkich ilościach w wielu roślinach..

Napisz wzory sumaryczne lub nazwy hydratów.

Chlorek manganu - woda (1/4).. Oblicz masy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt