Charakterystyka produktu leczniczego szczepionki

Pobierz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Toksoid błoniczy 1 nie mniej ni ż 30 j.m.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Podczas badania kwalifikacyjnego pytacie lekarza o informacje zawarte w tym dokumencie.. W związku z atenuowaną formą szczepu w szczepionce, nie jest konieczne trzymanie oddzielnie psów szczepionych i nieszczepionych, jednak należy w tym czasie unikać kontaktu psów o obniżonejCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.. Lekarze różnie podchodzą do .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. Strona FDA poświęcona szczepionkom przeciw COVID-19.Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Comirnaty oceniano u osób w wieku 16 lat i starszych w 2 badaniach klinicznych, w których brało udział około 21 744 uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę produktu leczniczego Comirnaty (czytaj również: Comirnaty - pierwsza szczepionka przeciw COVID-19 dopuszczona .Komisja Europejska opublikowała polskojęzyczne druki informacyjne szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech Comirnaty.. Skład produktu jest dobierany indywidualnie .Jak wynika z charakterystyki leczniczej produktu, nieotwarta fiolka może być przechowywana w temperaturze -90 do -60ºC przez sześć miesięcy..

Pełna charakterystyka szczepionki przeciw COVID-19 od Pfizer/BioNTech.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DTP - Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztu ścowa adsorbowana, zawiesina do wstrzykiwa ń.. Nie ma dostępnych danych dotyczących możliwości zamiennego stosowania produktu leczniczego Comirnaty z innymi szczepionkami przeciw COVID-19 w celu ukończenia cyklu szczepienia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWYProdukt leczniczy Comirnaty jest podawany domięśniowo po rozcieńczeniu jako cykl 2 dawek (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni (patrz punkty 4.4 i 5.1).. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Dawkowanie.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Umożliwi to szybkie .. VERORAB, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VARILRIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa 2.. Szczepionka przeciw haemophilus typ b, skoniugowana .. Charakterystyka Produktu Leczniczego zawiera wszystkie najważniejsze informacje na jego temat (fot.Szczepionkę należy podawać domięśniowo lub głęboko podskórnie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. Szczepionka przeciw błonicy, t ężcowi i krztu ścowi, adsorbowana.. Polityka Zdrowotna ..

Komisja Europejska opublikowała pełną charakterystykę produktu leczniczego szczepionki przeciwko COVIDー19 Comirnaty firmy Pfizer/Biontech.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego: Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz rozdział 6.6.. Środki ostrożności, które należy podjąć przed przygotowaniem lub podaniem produktu leczniczego oraz instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.. Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: Wirus Varicella zoster1, szczep Oka, (żywy, atenuowany) nie mniej niż 2000 PFU2CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera: SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. NIE WSTRZYKIWAĆDONACZYNIOWO.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TETRAXIM, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana 2.. Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:Szczepionka BNT162b2 firm Pfizer i BioNTech dostępna w Stanach Zjednoczonych.. 23 Grudnia 2020, 10:43..

1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera po 25 µg polisacharydu otoczkowego każdego z 23 serotypówCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. "Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę można przechowywać przed użyciem przez okres do 5 dni w temperaturze od 2ºC do 8ºC i przez maksymalnie 2 godziny w temperaturze do 30ºC".URPL przekazał, że w dniu 21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję dotyczącą dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVIDー19 Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego, oznakowaniem opakowań i ulotką dla pacjenta.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Act-HIB, 10 mikrogramów/0,5 ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Influvac Zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana 2.. 34-stronnicowy dokument dostępny jest w języku polskim.To, czego możemy się spodziewać po zaszczepieniu, szczegółowo opisano w charakterystyce produktu leczniczego: "Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u uczestników w wieku 16 lat lub.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO..

...Opublikowano polskojęzyczne druki informacyjne szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna - w tym Charakterystykę Produktu Leczniczego.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera:Gdy przychodzicie z dzieckiem do przychodni na szczepienie, często prosicie o charakterystykę szczepionki (Charakterystyka Produktu Leczniczego - w skrócie CHPL).. Szukacie tam informacji o szczepionce - przede wszystkim tego, jakie są przeciwwskazania do jej podania.. 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa),Szczepionkę należy podać podskórnie u pacjentów z małopłytkowością lub jakimkolwiek zaburzeniem krzepnięcia.. Szczepionka jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia - WHO (dla Półkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2017/2018.. Powstajłą one poprzez fizykochemiczną modyfikację alergenu.. .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. ALLERGOVIT zawiera alergoidy pyków roślin w postaci depot.. Alergoidy pyłków roślin .. Z Charakterystyki Produktu Leczniczego można dowiedzieć się m.in. jakie są przeciwwskazania do jej stosowania.. 4.3 PrzeciwwskazaniaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.. PNEUMOVAX 23 Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, roztwór do wstrzykiwań.. Zapisano w niej, że skuteczność preparatu to 94,1 proc. - także u osób z chorobami serca, otyłością, chorobami wątroby i cukrzycą - a najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy i mięśni.Produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.. .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka Bexsero jest wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku 2 miesięcy i starszychCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia - WHO (dla Półkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2020/2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt