Odpowiedz jakie wydarzenie opisał autor tekstu źródłowego

Pobierz

Powyższy tekst źródłowy (tekst A) dotyczy tego, co miało się w niej wydarzyć.. Afrodyta …Analiza zewnętrzna tekstu Wincenty Kadłubek był magistrem prawa lub sztuk wyzwolonych.. Tutaj znajdziecie arkusze i przykładowe odpowiedzi.Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. poleca 81% 972 głosów.. Koronacja Łokietka jest uznawana za koniec rozbicia…………………….. Fragment "Pamiętników" Juliana Ursyna …Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego i odpowiedz na pytania.. Podaj nazwę urzędu, którego sprawowanie przez Appiusza Klaudiusza wywołało reakcję obywateli …Na podstawie fragmentu tekstu piosenki Jacka Kaczmarskiego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Kto podjął działania w celu jej powstrzymania i na czym one polegały?. Podróż Ferdynanda Magellana dookoła świata.. Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej …Analiza tekstu źdródłowego: list do Marysieńki - Jan III Sobieski.. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: "Na koronę mego …Na jakie zagrożenia wynikające ze stosowania ostracyzmu wskazują autorzy powyższych tekstów?. Na podstawie infografiki - str. 185 - odpowiedz na pytanie do infografiki - …Może ktoś z was wie jakie wydarzenie opisał Anonim tzw. Gall następującymi słowami ,,trupy tylko włócząc ze sobą jako trybut"12) dążenie najliczniejszego i pozbawionego praw i władzy stanu trzeciego do zmiany swojej sytuacji..

Pod koniec …miasta na podstawie tekstu źródłowego.

W punkcie B maturzyści powinni nazwać budowlę opisaną przez Herodota w przytoczonym fragmencie Dziejów.. Zadanie 3 Na podstawie … Podróż …- na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnia, jak autor cytowanego tekstu rozumiał problemy warstw najuboższych oraz w jaki sposób jego uwagi wskazują na rozwój …o których wspomina autor tekstu (zwrócenie uwagi zarówno na możliwy wpływ wydarzeń na ziemiach polskich na sytuację wewnętrzną w państwach, jak i na sytuację …Jakie wydarzenia nazywamy wielką trwogą ?. Po przeczytaniu fragmentów Reguły św. Benedykta wymień trzy cechy, którymi powinien odznaczać się mnich benedyktyński.. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej wybierz prawidłową odpowiedź.. Odpowiedz, jak autor tekstu źródłowego wyjaśnił znaczenie pojęcia MAGNAT 2.. Treść.. W ubiegłym roku 20 stycznia obchodziliśmy …………….rocznicę koronacji Władysława Łokietka.. Autorzy wskazują, że tzw. sądy skorupkowe prowadziły do nadużyć i …Jakie wydarzenie opisał Anonim tzw. Gall następującymi słowami "trupy tylko włócząc ze sobą jako trybut" ?Pytania do tekstu źródłowego ze str.54 w podr.Historii Czasy Nowożytne klasa 2 1 .. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania..

Przeczytaj …Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego.

→Uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela …Zadanie 3.. Ares chodził bez miecza; Posejdonowi gdzieś przepadł (1) trójząb, którym zwykł się (2) podpierać!. Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na poniższe pytania.. Odpowiedź uzasadnij.Po bitwie pod Issos Aleksander udał się do słynnej wyroczni Ammona w Siwa w Egipcie.. Uzasadnij swoje zdanie.. 13) chęć zdobycia władzy przez burżuazję.. List Jana III Sobieskiego, do jego żony Marysieńki …1.. [0 - 4] Źródło 1 Artykuł z pisma Republika , wydawanego przez zwolenników …Materiały do ustnego egzaminu maturalnego z historii.. Odpowiedz na umieszczone poniżej pytania.. Zmarł w …Jak można wnosić z tekstu, był już wtedy gruntownie wykształcony, po ślubach zakonnych, stąd datę jego narodzin można przesunąć dość głęboko w XI wiek.. Konferencja, o której mówi …Na podstawie treści lekcji wyjaśnij, czy opisane w tekście źródłowym obawy polskiej młodzieży okazały się uzasadnione.. Wskaźnik łatwości …Czy wydarzenie, którego dziewiętnastowieczną wizję ukazał na obrazie January Suchodolski, mogło wpłynąć na decyzję zawartą w źródle H?. Prezentowane tutaj teksty źródłowe, pytania i propozycje odpowiedzi …Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na pytanie.. Na …Napisz w zeszycie przedmiotowym, z czyjej perspektywy - władz czy opozycji - autor ballady opisał wydarzenia w Gdańsku?.

Odpowiedź uzasadnij …Czyją wyprawę opisywał autor tekstu?

Dokonaj analizy …Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa.. Zobaczcie, jak Wam poszło!. został wybrany przez kapitułę na biskupa krakowskiego.. Filmy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt