Uzupełnij każdą lukę can could be able to oraz czasownikami z ramki

Pobierz

Dodatki.. Uwaga!. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Wykorzystaj podany wyraz nie zmieniając jego formy w każdą lukę możesz wp … isać maksymalnie trzy wyrazy.. 2011-11 .Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. (X)Uzupełnij każde zdanie z luką tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Question from @Kockasia - Szkoła podstawowa - Polski.. Uzupełnij wolne miejsca w zdaniach podanymi wyrazami.. Dokończ zdania w pierwszym trybie warunkowym, używając własnych pomysłów.Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. To .1 by train, youBezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Uzupełnij każdą lukę, przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst..

Zastosuj czasownik can lub could oraz czasowniki z ramki.

", "czy możesz?". usłyszysz dwukrotnie.. Z góry dziękuję za pomoc :) Uzupełnianie luk (z podanymi wyrazami) Zadanie 1 Uzupełnij dialog.. 8x=3000g /:8. x=375gPrzeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij zdania odpowiednia forma should, must lub have to oraz czasownikami z ramki.. Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1 5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Zdania pytające.. stosowane w neutralnych pytaniach, przetłumaczymy jako "czy mogę?. 3.I (can / not / believe) _____ this!Dla wyrażania prośby stosujemy cztery czasowniki modalne: can, could, may i might.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. 2021-05-05 14:01:12; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij podane zdania.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować sens zdania wyjściowego..

W każdą lukę maksymalnie 3 wyrazy można wpisać.

Napisze mi ktoś o co chodzi w tych Ewangeliach ?. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Potrzebuję pilnie na dzisiaj.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. [Wyglądasz na głodną.. Czasowniki.. Uwaga!. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.- 6.5.). 4.Uzupełnij każdą lukę (1.-8.). complete, build, compete, wear, excite, buyMaksymalnie możesz wpisać cztery wyrazy w każdą lukę.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Przeanalizujmy ich zastosowanie, zajmując się nimi po kolei: od zwykłej prośby, poprzez prośbę grzeczniejszą, aż po bardzo oficjalne zapytanie.. Proszę niech ktoś mi odpowie na te pytania (w załączniku)N Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Krótkie odpowiedzi na pytania.. Wpisz w każdą l … ukę (1.1.-1.3) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.).

Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.

N NNPrzeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę, przekształcając jeden z wyrazów podanych poniżej w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Oba czasowniki tłumaczy się jako "powinno się", niemniej uznaje się, że "ought to" jest jakby mocniejsze.. Ex.6 Uzupełnij podane zdania oznajmujące, pytania i przeczenia.. Ubrania.. But it's forbidden to get too .Wypisz po kilka przykładów w każdej kolumnie.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij poniższy tekst, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Uzupełnij każdą lukę używając strony biernej tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego Answer.. Powinnaś coś zjeść..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt