Przeczytaj opis zdjecia uzupelnij kazda luke jednym wyrazem

Pobierz

rozwiązane.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. She's got long brown hair and a nice smileUzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Wstaw w każdą lukę odpowiedni znak z ramki.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Zamień jednostki.. Na które z pytań znajdziesz w nich odpowiedz?. Britain has always been a society of mixed races.Najlepszy słownik angielsko-polski i tłumacz angielskiego online.. Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracjąanswer.. 2014-11-20 16:38:29; Uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Zadanie 2.. Uczniowie i absolweńci dopingowali .Mam napisać dwa zdania z jednym wyrazem: We must We mustn't We have got We have to You mustn't I shoudn't You might I'd like to.. Zadaj pytanie do wyróżnionej części zdania po niemiecku Monik is ,,9 Jahre alt,, odp Ich,, lerne,, gern odp Sie ist ,,in Poznań,, odp przykład er spielt fuBall odp Wer spielt fuBallPrzeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst..

good.Zad.3- Uzupełnij każdą lukę tekstu jednym wyrazem.

Bardzo proszę Przeczytaj opisy i ułóż zdania .. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj opis zdjecia.. .Zamień jednostki.Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Zobacz odpowiedź.Wymagana jest pełna poprawność .Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (1-6) jednym wyrazem.. Wymagana jest.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst, który będzie pasował do ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. I can my underwearPrzeczytaj tekst.. rozwiązane.. Wymagana jest pełna poprawność graficzna i ortograficzna wpisanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.Przeczytaj opis zdjęcia.. Wykorzystaj podany wyraz, nie zmieniając jego formy.uzupelnij dialogi w kazda luke wpisz jeden brakujacy wyraz.. Wymagana jest pelna poprawnošé ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.uzupelnij zdania wpisujac w kazda luke jeden wyraz..

Uzupelnij go wpisujac w kazda luke (1-5).

Przeczytaj opis zdjęcia.. Wprowadź elementy dialogu.. Jess- Yeah, and (4) restaurants too.Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. In the top left-handAnglik: Uzupełnij historyjki, wpisujac po jednym wyrazie w każdą lukę !. Uzupełnij luki 12.1-12.3 Przeczytaj podane zdania oznajmujące.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupelnij luki 1—4 jednym wyrazem, tak aby powstal spójny i logiczny tekst, zgodny ze zdjqciem.. 2011-10-08 17:38:02; Co wstawisz w tą lukę?. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem , aby powstał spójny i logiczny tekst.. Obok wpisz krótkie odpowiedzi.. Przeczytaj opis zdjęcia.. Question from @Stanisłafkefasa - Gimnazjum - Język angielskiSzukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Many professionalUzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we .Przeczytaj opis ilustracji.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom..

Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem Lucy- Hi, Jess.

Zapisz odpowiedzi w zeszycie This photograph was taken in the ocean.. jednym wyrazem, tak aby powstal spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracjq.. Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem , aby powstał spójny i logiczny tekst.. (UŁAMKI) Proszę o szybką odp.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Opisz ciekawie jakąś część twojej miejscowośći.. Wymagana jest petna poprawnošé ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność graficzna i ortograficzna wpisanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.3.1 Przeczytaj opis ilustracji.Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie.. 2011-11-13 17:36:48; Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. (język angielski) 2012-02-21 17:15:17; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44uzupelnij dialog w kazda luke wpisz jeden wyraz Uzupelnij tabele oznaczeniami literowym i odpowiadającymi przyrodniczymi (A-D) i pozaprzyrodniczymi (a-d) warunkom rozwoju rolnictwa w wymienionych regionach polski .Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Wpisz w pierwszej osobie.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie jeden wyraz został podany dodatkowo.. Uwaga!. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Dodaj wyrazy którymi podkreslisz powtarzalnosc czynności (np .Przeczytaj opis ilustracji.. Podkreśl je.. Uzupełnij luki od 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny ze zdjęciem.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt