Sprawozdanie cząstkowe ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2021

Pobierz

Wraz z rozpoczęciem+ roku szkolnego 2017/18 złożyłam wniosek …Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2018 18 stycznia 2021 03:28 Teksty Armii Krajowej nr 23 w Płocku WPROWADZENIE Pracę w Szkole Podstawowej …Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela …Cząstkowe sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Plan rozwoju zawodowego …Poniżej przedstawiam sprawozdanie cząstkowe z realizacji Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela …Sprawozdanie z realizacji stażu (2021-09-01) Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.Tekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju …Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2021 r Opiekun stażu: mgr Mariola Łukomska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Niemczynie WSTĘP Pierwszy rok stażu był dla …czĄstkowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego edyta mazurkiewicz …sprawozdanie roczne (2019/ 2020) z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego …W ramach odbywania stażu w I półroczu w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu …Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela dyplomowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy …Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (2021-09-01) Awans zawodowy.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt