Krajobraz wysokogórski tatr karta pracy

Pobierz

krajobraz wysokogorski tatr klasa 5 sprawdzian .. karta-pracy-strefy-klimatyczne-i-strefy-krajobrazowe Wybierz forme swojej notatki do zeszytu (mozesz przepisac ja w punktach lub w formie grafonotki) -Krajobraz wysokogórski Himalajów 1.. Poniżej zostały wymienione elementy krajobrazu Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich.. Zaloguj się lub Dołącz do Klubu.Temat: Karta pracy - Przez lądy i oceany - matematyka.. Magas-Tátra) - najwyższa część Tatr o charakterze alpejskim, rozciągająca się pomiędzy Tatrami Zachodnimi od strony zachodniej oraz Tatrami Bielskimi od strony północno-wschodniej.. Określ, czy podane informacje są zgodne z prawdą.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.. Krajobraz wysokogórski Tatr.. Tatry Wysokie zbudowane są z granitów, a Tatry Zachodnie głównie z wapieni.. Karta pracy - Krajobraz wielkomiejski Warszawy - 3.. P.KARTA PRACY Krajobraz wysokogórski Tatr l. Uzupelnij brakujqce informacje w zdaniach.. Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F - jeśli jest fałszywe.. Na obszarze Polski Tatry dzielą się na dwie części: zbudowane z wapieni i zbudowane ze skał granitowych .. Załącznik 1 turnia, grań, stożek piargowy, żleb, jezioro górskie, szczytTa karta pracy będzie twoją notatką, więc ją wkleisz do zeszytu.. Karta pracy - Krajobraz wielkomiejski Warszawy - 3..

Krajobraz wysokogórski Tatr.

Są częścią Karpat.. Tatry są częścią łańcucha górskiego………………………… ………………………… .Na obszarze Polski Tatry dzielą się na dwie części: zbudowane z wapieni ………………………………….. Są to Tatry.Karta pracy do scenariusza lekcji 9 zawiera zadania, które mogą być wykorzystane w trakcie lekcji o Tatrach.. Tatry to jedyna kraina w Polsce, w której występuje krajobraz .1.. Zestaw zadań z matematyki - wychowanie fizyczneTatry - krajobraz gór wysokich.. Jednak takie góry występują również na terenie Polski.. Cechą wszystkich obszarów górskich jest zmiana warunków klimatycznych wraz ze wzrostem wysokości.. i zbudowane ze skałKrajobraz wysokogórski Tatr 1.. Tagi: karty pracy do scenariuszy lekcji.. • Kształcenie umiejętności pracy w grupie.. Klimat wysokogórski •W .5 klasa - Krajobraz wysokogórski Tatr - YouTube.. Powierzchnia Tatr wynosi 785 km2, z tego okolo 175 km2 (22,3% .Krajobraz wysokogórski Himalajów •Gdy myślimy o górach, przed oczami stają nam .. Na terenie Polski są to Tatry.. Wpisz odpowiadające im numery do właściwych rubryk tabeli.. Pobierz.. W łańcuchu tym także położone jest nasze miasto Myślenice.. Wybierz formę swojej notatki do zeszytu.. Karta pracy - Przez lądy i oceany - matematyka..

Krajobraz wysokogórski Himalajów.

Dzielą się na dwie części: a) Tatry Wysokie (Rysy 2499 m n.p.m.) b) Tatry Zachodnie.. Uzupełnij brakujące informacje w zdaniach.. Tatry wchodzą w skład Karpat wewnętrznych, leżą na pograniczu Polski i Słowacji .. - karta pracy .. Zestaw zadań z matematyki - wychowanie fizyczneŚrodki dydaktyczne: Podręcznik (s. 74-81), zeszyt ćwiczeń, karty pracy, pytania i polecenia dla grup (załącznik), ścienna mapa Polski, atlas geograficzny, komputer (slajdy przedstawiające krajobraz Tatr, piętrowość roślinności Tatr oraz animację "Halny").. Tatry leżą na pn. Polski i są najstarszą jednostką tektoniczną i najwyższym łańcuchem Karpat.. Uzupełnij brakujące informacje w zdaniach.. Grupa 2 Krajobraz wysokogórski.. Karta pracy - Krajobraz wysokogórski Tatr - 4.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!1) Jedyna kraina geograficzna w Polsce w której występuje krajobraz wysokogórski a) hale b) Tatry c) kwaśnica d) stawy 2) ostre szczyty skalne a) hale b) żleby c) granie d) turnie 3) wąskie grzbiety gór a) granie b) kozica c) Podhale d) turnie 4) pionowe zagłębienia skalne a) piargi b) Tatry c) turnie d) żleby 5) usypiska odłamów skalnych a) hale b) kosodrzewina c) piargi d .TATRY to najwyższa część łańcucha Karpat..

Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.

Temat lekcji: Krajobraz wysokogórski Tatr.. Gdy myślimy o górach, przed oczami stają nam surowe, pokryte śniegiem i pozbawione roślin szczyty o stromych stokach, np. niedostępne Himalaje czy leżące w Europie Alpy.. W tym celu wykorzystajcie mapę zamieszczoną w podręczniku (s. 74) oraz tabelę "Wybrane pasma i masy-krajobraz wysokogórski tatr klasa 5 sprawdzian.pdf (22 KB) Pobierz.. Postaraj się na mapie Polski, która znajduje się na końcu podręcznika do klasy V odszukać Tatry.. Karta pracy - Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego - 2.. Czynności organizacyjne: Czynności nauczycielaHasło programowe: Naturalne krajobrazy Polski.. Uczeń: wskazuje na mapie Polski położenie pasa gór oraz Tatr prezentuje na mapie podział Tatr na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie wskazuje na mapie najwyższe szczyty Tatrkartkówka krajobraz wysokogórski tatr.pdf (22 KB) Pobierz.. Określ, czy podane informacje są zgodne z prawdą.. Krajobraz wysokogorski Tatr.. Poniżej zostały wymienione elementy krajobrazu Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich.. Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.Microsoft Word - karta-pracy-krajobraz-wysokogorski-tatr.docx Author: jadow Created Date: 3/15/2020 2:14:18 PMKrajobraz wysokogórski Tatr 1.. Proszę przepisać do zeszytu poniższe punkty, przeczytać temat w podręczniku, obejrzeć filmy oraz zrobić zad.1 i 2 str. 71.Karta pracy..

5 klasa - Krajobraz wysokogórski Tatr.

Krajobrazy Polski /.. Tatry to jedyna kraina w 2.Krajobraz wysokogórski Tatr 1.. Karta pracy ‒ "Krajobraz wysokogórski Tatr".. (możesz przepisać ją w punktach lub w formie grafonotki) - uwaga: musisz uzupełnić brakujące nazwy stref krajobrazowych oraz pokolorować strefy klimatyczne wg kolorów (zajrzyj do podręcznika).Karta pracy - Krajobraz wysokogórski Tatr - 4.. Cele ogólne: • Poznanie cech krajobrazu wysokogórskiego na przykładzie Tatr.. Himalaje - najwyższy łańcuch górski na świecie o długości 2500 kmz najwyższym szczytem Ziemi Mont Everestem zwany Czomolungmą o wysokości 8848 m n.p.m.. Nazwa pasma górskiego Rodzaj skał Najwyższy szczyt Tatry Wysokie Tatry Zachodnie 2 Podpisz wskazane na ilustracji elementy rzeźby gór.. Karta pracy - Przez lądy i oceany - matematyka.. 1. jeziora polodowcowe, 2. strome stoki, .46 Karta pracy imię i nazwisko klasa data Krajobraz wysokogórski Tatr 1 Uzupełnij brakujące informacje w zdaniach.. Cechą wszystkich obszarów górskich jest zmiana warunków klimatycznych wraz ze wzrostem wysokości.. • Kształcenie umiejętności formułowania wniosków na podstawie obserwacji i badań.. Tatry są częścią łańcucha górskiego .. Tatry dzielq siq na dwie czçéci: zbudow e z wapieni zbudowane ze skal granitowych Polsce, w której wystqpuje krajobraz Na bszarze Polski .. karta-pracy-strefy-klimatyczne-i-strefy-krajobrazowe Wybierz forme swojej notatki do zeszytu (mozesz przepisac ja w punktach lub w formie grafonotki) - .. Krakowsko-Czestochowskiej" i Krajobraz wysokogorski Tatr".. Tatry to najwyższe góry w Polsce.. Lekcja 27.. Cele operacyjne:Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów .. Uzupełnij brakujące informacje w zdaniach.. Karta pracy - Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego - 2.. 3.Porównajcie warunki klimatyczne panujące w Tatrach i Himalajach.. Wpisz odpowiadające im numery do właściwych rubryk tabeli.. 1. jeziora polodowcowe, 2. strome stoki, .1.. P F 2.Karta pracy z GEOGRAFII nr 3 klasa 5 .. Temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.. Najwyższe szczyty Tatr i Himalajów a) Wypiszcie nazwy i wysokość najwyższych szczytów Karpat, Tatr w granicach Polski oraz Himalajów.. Zajmują niewielki obszar (56 km długości i 16 km szerokości, pow. 715 km2, w tym w Polsce ok. 160 km2).. Przebieg lekcji 1.. Rozdziela je Przełęcz Liliowe.. •Himalaje położone są w Azji.. Wykorzystaj określenia z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt