Uzupełnij tekst wyrazami z ramki pięć wyrazów zostało podanych dodatkowo

Pobierz

Spośród wyrazówpodanych w ramce wybierz te, którepoprawnie uzupelniaja luki …Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Question from @Maciekgumcio2000 - …Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. Otwórz zeszyt ćwiczeń ( strona 83), przeczytaj tekst i uzupełnij … zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Pięć wyrazów zostało podanych dodatkowo.. Przeczytaj tekst i zaznacz informacje zgodne z jego treścią.. Uzupełnij zdania …Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst i uzupełnij go właściwymi wyrazami z ramki.. 2011-11-13 17:36:48 …Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.. Przeczytaj tekst.. Pięć wyrazów zostało podanych dodatkowo.. Przeczytaj tekst ( strona 83) i uzupełnij tekst słowami z ramki.. POZIOM ROZSZERZONY 4 Napisz wyrazy pasujące do …Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. Uzyj wyrazów z ramki w …3 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. 2014-06-23 21:16:12 Uzupełnij luki w zdaniach 2011-03-16 22:34:34 Uzuplnij luki w zdaniach odpowiednimi czasownikami z …Zrozum.. Das Schuljahr (6.1.).. canteen, classmate, corridor, course, drama, essay, highlighter … Pięć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. EXAM TASK Przeczytaj tekst.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo.Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.Jeden wyraz podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnej luki..

Pięć wyrazów zostało podanych dodatkowo.

Pięć wyrazów zostało podanych dodatkowo.. Podano dwa wyrazy dodatkowo.. 3.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2012-09-05 21:02:26; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. - MidBrainartNajnowsze pytania z przedmiotu Język angielski.. punish, social ,crime ,punishment ,mug ,criminals …4 Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Poziom rozszerzony TEST 3.. Uzupełnij każdą lukę 4.1.- 4.5., przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby …Przeczytaj tekst uzupełnij go wyrazami z ramki w odpowiedniej formie 2016-01-15 18:58:20 Uzupełnij zdania,wpisując w każdą lukę jeden wyraz z rami w …1 Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.. Me i n Z i m m e rUzupełnij zdania 1-4 wyrazami z nawiasow w odpowedniej formie.. 98 - uzupełnij definicje wyrazami z ramki.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij zdania określeniami podanymi w ramce.5.. Pls szybko daje naj.. canteen, classmate, corridor, course, drama, essay, highlighter, literature …Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. Przeczytaj informacje i uzupełnij …Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki..

Pięć słów zostało podanych dodatkowo.

zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Pięć wyrazów.. Pięć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Na tej lekcji uczeń rozwija sprawności egzaminacyjne ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) 1.. Wyrazy z ramki: stairs …3 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Pięć wyrazów.. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. canteen, classmate, corridor, course, drama, essay, highlighter, literature …Uzupełnij tekst wyrazami z ramki pięć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Ponad 100 tysięcy …Chemia 1 gim : uzupelnij tekst 2011-09-11 21:46:53 Popatrz na obrazki i uzupelnij zdania 2016-03-12 11:05:32 Uzupełnij tekst słowami z ramki 2012-11-20 …1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Wybierz odpowiedni tytuł do tekstu.. Uwaga!. Niektóre wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.. Niektóre wyrazy zostały podane …Wpisz czasowniki z ramki w odpowiedniej formie!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt