Najważniejsze osiągnięcia cesarstwa bizantyjskiego

Pobierz

- powstanie Bazyliki Hagia Sophia w Konstantynopolu.Architektura arabska to przede wszystkim budownictwo sakralne, gdzie widać duże wpływy kultury bizantyjskiej.. Mam nadzieję, że pomogłam i liczę na najlepszą odpowiedź.Wymień dwa dowolne osiągnięcia cesarstwa bizantyjskiego z dziedziny kultury lub nauki.. -przyłączenie ziem cesarstwa zachodniego - powstał kodeks Justyniana -bazylika Hagia Sophia - uporządkowano i ujednolicono prawo rzymskie o to chodzi?Cele lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia kultury bizantyjskiej.. W cesarstwie bizantyjskim rozwijał się obrządek wschodni chrześcijaństwa.. Jedną z trosk kolejnych cesarzy stało się zagospodarowanie obszarów, które zostały wyludnione na skutek prowadzonych działań wojennych.. -osiągnięcia matematyczne wykorzystywano w budownictwie przy konstrukcji sklepień kopułowych.. -rozwój historiografii prawa,astronomii.. Uciekano się do kolonizacji wojskowej, ale równie chętnie korzystano z osadników .Myślę, że osiągnięć jest sporo, na dobrą sprawę lektura tematów w wątku Bizancjum powinna Cię naprowadzić - skarbowość, standard monet, prawo, dwór, biurokracja, też wojskowość, przedmioty zbytku/luksusowe od widelca poczynając ; wiele, wiele innych kwestii można poruszyć w tak sformułowanym temacie.. Naczelne stanowisko w państwie zajmował cesarz, który od VI wieku nosił tytuł basileusa..

Osiągnięcia cesarstwa Bizantyjskiego.

t3PbzgSE7S_000tp00C przekonanie, że najważniejsze są tylko takie działania, które przynoszą widoczne, konkretne korzyściOsiągnięcia kulturowe Cechy bizantyjskiego systemu politycznego Dobrze wyszkolona i lojalna armia dowodzona przez Belizariusza.. Pełnił najwyższą władzę w państwie, był wodzem i prawodawcą.Opublikowany in category Historia, 13.10.2020 >> .. Reforma administracji - zmniejszenie liczby urzędów, ograniczenie kosztów utrzymania administracji.. Pytania i odpowiedzi.. 26.Rozpad imperium arabskiego wykorzystali Turcy seldżuccy, którzy w połowie XI w. podbili kalifat bagdadzki i inne arabskie państwa na Bliskim Wschodzie oraz zagrozili istnieniu Cesarstwa Bizantyjskiego, opanowując Azję Mniejszą.. -tworzenie rozpraw filozoficznych i przyrodniczych.. Był on bezpośrednim dziedzicem rzymskich cesarzy.. Budowano świątynie zwane meczetami, o charakterystycznych wieżyczkach zwanych minaretami.. - Osiągnięcia cesarstwa bizantyjskiego: budowa term oraz akweduktów, - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Oceń znaczenie Bizancjum dla kultury i gospodarki europejskiej.W Bizancjum rozkwit przeżywała architektura,która nawiązywała do tradycji rzymskiej.malarstwo ikonowe rozwinęło się w Bizancjum oraz na terenach objętych wpływem kultury bizantyjskiej.rozwinęło się także rzemiosło, takie jak : złotnictwo, tkactwo,produkcja ceramiki.powstały liczne wynalazki techniczne, najważniejszym był ogień grecki..

Wymień najważniejsze osiągnięcia kulturalne Cesarstwa Bizantyjskiego.

Sztuka islamu charakteryzuje się bogatą ornamentyką, a funkcją dominująca tej sztuki, jest jej dekoracyjność.Podaj cztery osiągnięcia Cesarstwa Bizantyjskiego.. Rycerstwo włoskie 2.. Osiągnięcia kultury Bizantyjskiej : - Tworzenie rozpraw filozoficznych i przyrodniczych ; - Tworzenie kronik i utworów poetyckich ; - Rozkwitła Architektura ; - Rozwinięcie rzemiosła (złotnictwo, tkactwo, produkcja ceramiki) ; - Powstawanie wynalazków technicznych (najcenniejszy okazał się ogień grecki).Osiągnięcia Bizancjum: -Kodeks Justyniana.. Wymień przyczyny i skutki upadku Cesarstwa Bizantyjskiego.. Wyjaśniam przyczyny upadku Konstantynopola.. Post #2.Do największej świetności cesarstwo wsch. doszło w 6 w. n.e. za panowania Justyniana Wielkiego.. Konstantynopol stolica Bizancjum liczył wówczas ok. 500 tys. mieszkańców, był najbogatszym miastem ówczesnego świata..

1453 r. - upadek cesarstwa bizantyjskiego.

Cesarstwo Bizantyjskie uważało się za kontynuatora starożytnego Rzymu.W X wieku ustrój cesarstwa bizantyjskiego osiągnął swoją ostateczną formę.. bell outlined.Do najważniejszych osiągnięc kultury bizantyjskiej należy: -rozkwit architektury.. -tworzenie kronik i testów literackich.. Wyjaśnij pojęcia: styl romański, styl gotycki.. Wymień i opisz przemiany w kościele katolickim w XI-XIII w. Wymień przyczyny i skutki wypraw krzyżowych.. Ten azjatycki lud koczowniczy, który niedawno przyjął islam, był dużo mniej tolerancyjny od Arabów.zachodniego cesarstwa rzymskiego (P), przedstawić okoliczności upadku cesarstwa bizantyjskiego (PP), przedstawić dokonania Justyniana Wielkiego (PP), ocenić postać Justyniana Wielkiego (PP), wymienić największe osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury (P), opisać wygląd świątyni Hagia Sophia (PP),cesarstwa rzymskiego Uczeń zna: przyczyny podziału Rzymskiego na część zachodnią i wschodnią ocenić postać Justyniana Uczeń rozumie: pojęcia: Hagia w Kościele Uczeń potrafi: •umiejscowić w i zmiany terytorialne cesarstwa bizantyjskiego wymienić największe osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury • opowiedzieć o dokonaniachcesarstwa rzymskiego i wschodnią Uczeń rozumie: pojęcia: Hagia Sophia, spór o pierwszeństwo w Kościele Uczeń potrafi: umiejscowić w przestrzeni zasięg i zmiany terytorialne cesarstwa bizantyjskiego wymienić największe osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury opowiedzieć o dokonaniach Bizancjum w dziedzinie architektury tzw. Ważne postaci: Justynian I Wielki - cesarz Bizancjum w latach 527-565; .Tego, które wydawało się słabsze od Cesarstwa Zachodu, a które rozwijając jego osiągnięcia, zniknęło z mapy politycznej świata dopiero w połowie XV wieku..

Wymień osiągnięcia Bolesława Chrobrego.

Cezaropapizm to system polityczny funkcjonujący w Bizancjum.. Podaję przykłady osiągnięć naukowych Bizantyjczyków.. Kryteria sukcesu: Wyjaśniam w jakim okresie istniało cesarstwo bizantyjskie.. Władze bizantyjskie doceniały rolę rolnictwa w gospodarce państwa.. Bizancjum .. Wymień przyczyny i skutki wojny stuletniej.. Wyjaśniam pojęcia: Bizancjum, Hagia Sophia, freski, mozaika, ikona.Cesarstwo bizantyjskie Jednym z wybitniejszych bizantyjskich cesarzy był Justynian Wielki.. Rozwiązania zadań.. -mozaiki (kolorowe obrazy układane z małych kostek.. Rycerstwo francuskieOsiągnięcia Cesarstwa Bizantyjskiego: - tworzenie kronik, - tworzenie ikon.. -rozwinięte rzemiosło (złotnictwo,tkactwo) -powstanie ognia greckiego i innych wynalazków technicznych.. Rycerstwo niemieckie 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt