Ramowy plan pracy świetlicy szkolnej

Pobierz

8.15 - 11.55 Zajęcia dydaktyczne według rozkładu zajęć.. 11.55 - 12.55 Zabawy indywidualne według zainteresowań dzieci: zajęcia plastyczne, gry stolikowe, zabawy ruchowe, zabawy na placu zabaw.Ramowy program pracy świetlicy.. Wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców świetlicy.. Moje wakacyjne plany - rozmowa.. PLAN_TEMATYCZNY_W_SWIETLICY_SZKOLNEJ_SP_NR_357_202021.pdfRamowy plan dnia świetlicy szkolnej.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.. Poznajemy wyposażenie sali.. Praca indywidualna z dziećmi.. 8.00 - 11.00 • Zajęcia programowe • Zajęcia przy komputerze • Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne Upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę .Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.. Czas wolny dzieci i młodzieży - to czas, który pozostaje im do dyspozycji po zaspokojeniu potrzeb organizmu oraz po wypełnieniu obowiązków szkolnych i domowych.. Małgorzta Janus.. Sprawdzenie i ew. odrabianie pracy domowej z pomocą nauczyciela- wychowawcy1 Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym Kształcenie podstawowych norm społecznego współżycia- stymulowanie rozwoju społecznego dziecka.. 8.00 - 8.20 - Poranna gimnastyka, zabawy w kole, zabawy muzyczne.. Miesięczne plany pracy dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej świetlicy szkolnej.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!.

zgodnie z planem pracy świetlicy.

Gry i zabawy integrujące grupę np.- dyżur wychowawców w stołówce szkolnej.. Świetlica moich marzeń - rysunek.. 7.00-8.20 Schodzenie się dzieci.. prowadzone przez nauczycieli.. Joanna Wenczyńska.. Czytanie czasopism lub lektur własnych.. A. Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym na rok szkolny 2015/2016.. Małgorzata Zduńska.. Sprawdzenie przygotowania do zajęć.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Nowy Sącz.Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej 6.45- 7.45 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, "Poranek z książką"- zajęcia czytelnicze, gry i zabawy stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, realizacja zadań projektowych, zajęcia komputerowePlan dnia.. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie .ień a a Tematyka zajęć Nazwisko i podpis nauczyciela ed ek dn … 645 -855 Zajęcia wg dziecięcych zainteresowań (zabawy tematyczne, gry planszowe, rysowanie, zabawy konstrukcyjne) 855 - Przygotowanie do obiadu.Dyżury obiadowe w stołówce szkolnej.. Żory.. 6:30 - 8:00 gry w karty, puzzle, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne klockami, klocki Jenga, szachy, warcaby, kolorowanki.. f) Regulamin pracy świetlicy szkolnej.Plan pracy świetlicy szkolnej 2020-2021 Plan pracy świetlicy szkolnej 2019-2020 Plan pracy świetlicy szkolnej 2017-2018 Plan pracy świetlicy szkolnej 2016-2017 Plan pracy świetlicy szkolnej 2015-2016Podsumowanie całorocznej pracy świetlicy..

Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

15:00-16:00PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ rok szkolny 2018/2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Dąbrowie Górniczej Szkoła Podstawowa nr 25.. § 9 Postanowienia końcowe 1.. Rozmowy z rodzicami.. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe.. Kolorowanie rysunków tematycznych.Dokumentacja świetlicy; Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku.. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.. Ramowy rozkład dnia.. Wspomnienia świetlicowe - wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.. 7.15 - 8.15 Czynności organizacyjne.. Witaj szkoło, witaj świetlico.PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. c) Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku 2017/2018.. Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci).. Zabawy indywidualne pod kieunkiem nauczyciela.. - poznawanie się grupy - kształtowanie umiejętności przedstawiania się - kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw, boisku, sali gimnastycznej i w świetlicyPlan pracy świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Szkole Podstawowej im.. Pogadanka nt. bezpiecznego zachowania na terenie szkoły .Plan pracy Świetlicy .. Bydgoszcz.. e) Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018.. 8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania..

Regulamin świetlicy.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań "Poranek z książką"- zajęcia czytelnicze.. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie internetowejRamowy plan dnia w świetlicy szkolnej 7.00-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, zabawy porannePlany pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowejnr 357 w Warszawie - rok szkolny 2019/2020.. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.. Gry i zabawy stolikowe .. Ćwiczenia gimnastyczne.. RAMOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018-2019.. Witaj szkoło.. 7.00 - 8.30 - Zbieranie się dzieci w świetlicy.. Organizacja pracy świetlicy: zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy.. Dzienniki zajęć (jeden na grupę).. 1255 - "Odrabianka" (pomoc w odrabianiu lekcji, indywidualna praca z uczniem klas I-III)Praca zdalna w świetlicy szkolnej od 09.11.2020 do 27.11.2020.. 8:00 - 8:50 zajęcia edukacyjne związane z tematem tygodnia.. Zabawy swobodne według pomysłów dzieci.. WRZESIEŃ.. WRZESIEŃ 04.09 - 28.09 Temat tygodnia Formy realizacji Witaj szkoło!. Ratujemy i uczymy się ratować - konspekt zajęć .. Przykładowy plan pracy świetlicy szkolnej - tematyka.. Zajęcia dydaktyczne zgodnie z tematyką tygodnia, prace plastyczno-techniczne .PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 L.p ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1..

Dzienny rozkład zajęć świetlicy .

Drukuj E-mail RAMOWY PLAN DZIAŁALNOŚCI W ŚWIETLICYPROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNEJ W GASZOWICACH WRAZ Z FILIAMI W 2016 ROKU.. Zorganizowanie zespołu świetlicowego.. Budzenie radosnego nastroju z powodu zbliżającego się wypoczynku.. Wprowadzenie podczas zajęć i zabaw atmosfery życzliwości, akceptacji i zrozumienia.. Poznajmy się - ja, moja rodzina, mój dom, szkoła, koledzy i koleżanki.. 13:30-14:00 Odpoczynek poobiedni, praca indywidualna z dziećmi.. w Szczerbicach przy ul .RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejRAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 W WARSZAWIE Godzina Rodzaj zajęć 6.30-8.00 Zbiórka dzieci Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań "Poranek z książką"- zajęcia czytelnicze Gry i zabawy stolikowe 8.00-9.00 Gimnastyka poranna - zajęcia ruchowe Zajęcia relaksacyjne przy muzyceramowym planem świetlicy Czas na pracę domową (z pominięciem klas pierwszych) Realizacja zadań wynikających z uczestnictwa w Akcji "Cała Polska czyta dzieciom" oraz "Czytanie ze zrozumieniem" dla klas trzecich.. b) Cele i zadania świetlicy.. Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.. Indywidualne rozmowy z rodzicami, notowanie ważnych informacji.ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 a) Ogólne założenia.. Lato - praca plastyczna.Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 WRZESIEŃ I.. 14:00-15:00 Zajęcia programowe.. d) Proponowane formy pracy.. Praca świetlicy w naszej szkole w czasie zdalnego nauczania polega na przesyłaniu informacji dotyczących zajęć świetlicowych np. zabaw, organizowanych uroczystości, wykonania różnego rodzaju zadań plastycznych, muzycznych, sportowych, logicznych oraz rebusów czy zagadek.RAMOWY PLAN DNIA; PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021; REGULAMIN ŚWIETLICY; ANEKS nr 1 DO REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ; KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021; RAMOWY PLAN DNIA; Ramowy plan dnia w świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 77 w Warszawie na rok szkolny 2019/2020 .Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2019/2020.. A. Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym na rok szkolny 2015/2016 LP CELE ZADANIA TERMIN ODPOW.RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LEGIONOWIE rok szkolny 2019/2020 7:00-8:00 Przyjmowanie dzieci do świetlicy, wpisywanie na listę obecności.. 8:55 - 9:50 zajęcia plastyczne związane z tematem tygodnia/ zajęcia umuzykalniające/ zabawy ruchowe/ gry i zabawy dydaktyczne, zabawy orientacyjno - porządkowe .RAMOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. 8.20 - 11.00 - Przekazanie dzieci wychowawcom poszczególnych klas.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. 6.30 - 8.00 • Gry i zabawy dowolne w kącikach • Czytanie czasopism/lektura własna • Rozrywki umysłowe.. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.. Gry i zabawy integracyjne, sprzyjające wzajemnemu poznaniu się dzieci.. Ramowy rozkład dnia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt