Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych

Pobierz

Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12>.Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 15, wówczas program ma .Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Program ma znaleźć najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy najmniejsza liczba wystąpiła w podanym ciągu liczb.. Otwórz plik TC7_c5_p2.cpp zapisany w ćwiczeniu 5.Napisz program wczytujący ciąg 10 liczb całkowitych.. ZADANIE 7.3.1.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> .. ZADANIE 8.2.5 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.4.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.. Mam 3 zadania, przy których mam kłopoty.. Napisz program, który oblicza pole powierzchni kwadratu.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury liczbę, aż do chwili gdy będzie ona należała do przedziału <0,100>.. Dowolny znaczy wprowadzony z klawiatury przez użytkownika programu.. 1.4.2 Napisz program wczytujący ze standardowego wejścia dwie dodat-nie liczby całkowite n i m, i wypisujący na standardowym wyjściuNapisz program definiujący N-elementową tablicę liczb całkowitych a następnie inicjujący jej zawartość losowymi liczbami z przedziału od -30 do 50..

Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.

Napisz funkcję, która wyznacza wartość n!. PODCZAS WCZYTYWANIA I PRZEGLĄDANIA NALEŻY WYŚWIETLAĆ TEKSTY POMOCNICZE INFORMUJĄCE O .Napisz program wczytujący z klawiatury dwie daty kalendarzowe (zapisywane za pomocą trzech liczb całkowitych: dzień, miesiąc, rok) i sprawdzający czy pierwsza data jest wcześniejsza od drugiej; Napisz program klasyfikujący klawisze naciskane na klawiaturze i wyświetlający jeden z napisów: .Napisz program, który wczyta z klawiatury 3 liczby rzeczywiste, a następnie wyświetli te dwie z nich, które są większe.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie.. Odpowiedz: czy rozmiar tablicy N może być wczytywany z klawiatury ?. Liczby całkowite oznacz "n" i "k", a liczby rzeczywiste "x" i"y".. Jaka liczba będzie tu znacznikiem końca danych?. ZADANIE 7.2.4.. Każdą podaną liczbę należy podnieść do kwadratu i wypisać na ekranie.Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych..

1 Napisać program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.

Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Napisz program, który wczyta dane z klawiatury do 10-cio elementowej tablicy liczb double, a następnie sprawdzi:Mam problem z napisaniem programów z pętli.. Program ma znaleźć najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy najmniejsza liczba wystąpiła wZad.. C++ 2 - Informatyka: ZADANIE 2 Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. b) program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. ZADANIE .. 5.Obliczanie sumy n liczb z klawiatury C++ Post autor: Szemek » 4 mar 2009, o 11:18 [quote="17monika171"]Mam program, który oblicza sumę n liczb wczytanych z klawiatury.. Treść zadań jako komentarz w programie.. int main() {/* PROGRAM WCZYTUJĄCY ZNAKI Z KLAWIATURY AŻ DO MOMENTU .Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. DO SPOWOLNIENIA OPERACJI WYDRUKU DOWOLNA DODATKOWA PĘTLA.. {/* PROGRAM WYŚWIETLAJĄCY NA EKRANIE SEKWENCJE KOLEJNYCH LICZB CAŁKOWITYCH NAJPIERW OD 1 DO 10, A NASTĘPNIE OD 10 DO 1.. Użyj do tego tablicy.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie nieparzyste spośród podanych liczb.. Program ma znaleźć największą oraz najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa oraz ile razy najmniejsza liczba wystąpiła w podanym ciągu liczb..

2 Napisać program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.

Program powinien wyświetlić wszystkie wprowadzone liczby, następnie w kolejnej linii wyświetlić ich kwadraty, w kolejnej zaś ich sześciany.. Jeżeli wartość n .Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Jeśli natomiast podana wartość n jest liczbą spoza .3.. Napisz instrukcje, które ponawiają wczytywanie liczby całkowitej x, aż do momentu, gdy x (0,15].. Po zakończeniu wczytywania program powinien wyświetlić ilość wczytanych liczb, największą i najmniejszą z nich, ich sumę oraz średnią arytmetyczną.Napisz program wczytujący ze standardowego wejścia dwie do-datnie liczby całkowite n i m, i wypisujący w kolejnych wierszach na standardowym wyjściu wszystkie dodatnie wielokrotności n mniej-sze od m.. ZADANIE .. Napisz program drukujący na ekranie tablicę wartość funkcji trygonometrycznych dla kątów 0, 30, 60, 90, 120 stopni.. Napisz funkcje z parametrami przekazywanymi przez wskaźniki, które umożliwiają obliczanie: a) wartości 2^n (dwa do potęgi "n") b) wartości x^n ("x" do potęgi "n") Wczytane liczby należy wydrukować w odwrotnej kolejności.. Napisz program wczytujący ciąg 10 liczb całkowitych podanych przez użytkownika.Napisz program, który będzie wczytywał z klawiatury ciąg liczb całkowitych dodatnich (-1 oznacza koniec ciągu).. 23: Program wyświetlający na ekranie kolejne liczby całkowite typu int (do 100), które są podzielneNapisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych..

ZADANIE 3 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.

ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() {/* PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY WCZYTANIE A NASTĘPNIE WYŚWIETLANIE KILKU (NP. 10) LICZB RZECZYWISTYCH PRZECHOWYWANYCH W TABLICY.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności Obserwuj Udostępnij KomentujNapisz program drukujący na ekranie wartości logarytmu dziesiętnego dla liczb 1/10, 2/10,.,9/10.. Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, o 21:23 przez Afish , łącznie zmieniany 1 raz.Witam, mam problem z programem, moje zadanie jest następujące: Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych gdzie n jest podawane przez użytkownika z klawiatury oraz n powinno być mniejsze niż Nmax - predefiniowana maksymalna wielkość tablicy jednowymiarowej (należy to sprawdzić i w razie podania za dużego n odpowiednioC++ 3 - Informatyka: np. dla n = 4 3 9 27 5 25 125 2 4 8 8 64 512 ZADANIE 2 Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.W wybranym języku programowania napisz program wczytujący liczby całkowite wprowadzane z klawiatury, aż do wystąpienia liczby niedodatniej oraz obliczający i wyprowadzający średnią arytmetyczną tych liczb.. ZADANIE 3 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Program ma znaleźć największą oraz najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa oraz ilemacie jakieś wskazówki jak napisać a) program wczytujący ciąg liczb całkowitych.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 15, wówczas program ma wczytać podaną ilość liczb całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.. Napisz program, który sprawdza tożsamość (a+b)(a-b) = a2-b2.. ZADANIE 6 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb .Napisz program wyświetlający dowolny tekst na ekranie.. Napisz program, który oblicza średnią arytmetyczną z dwóch dowolnych liczb.. Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru.Napisz program (C++) wczytujący z klawiatury dwie liczby całkowite i dwie liczby rzeczywiste.. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 30, wówczas program ma wczytać podaną ilość liczb całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.ZADANIE 1 Napisz program wczytujący n liczb całkowitych.. Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. (n jest liczba naturalną)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt