Wymień czynniki mające wpływ na temperaturę powietrza

Pobierz

-długość dnia i wynikająca stąd długość nagrzewania podłoża przez promienie słoneczne,zmieniające się wraz z szer.Czynniki wpływające na zróżnicowanie temperatury powietrza to: wysokość nad poziomem morza - temperatura powietrza spada wraz z wysokością nad poziomem morza (średnio o 0,6 o C na 100 m);Ma również wpływ na wilgotność powietrza i opady atmosferyczne; - prądy morskie - wpływają na temperaturę i wilgotność powietrza.. Należy zaznaczyć, że każda kolejna porcja dwutlenku węgla wpuszczona do atmosfery ma coraz mniejszy wpływ na wymuszanie promieniowania i wzrost temperatury.Wymień czynniki klimatotwórcze i krótko opisz ich wpływ na klimat 2012-12-30 17:35:38; Wpływ zanieczyszczeń na klimat 2013-04-14 10:53:32; Wymień czynniki klimatotwórcze!. Są to m.in:-szerokość geograficzna-pokrycie terenu-działalność człowieka .. decyduje o temperaturze powietrza-ukształtowanie powierzchni; może ograniczać przepływ powietrza -rozkład lądów i oceanów;Wskaż czynniki mające wpływ na średnie roczne temperatury powietrza w Polsce.. - oddalenie od zbiorników wodnych.. 4.Ilość promieniowania słonecznego, docierającego do powierzchni Ziemi w największym stopniu kształtuje temperaturę powietrza, opady i wiatry w danym punkcie kuli ziemskiej.. Przyjmij spadek o 0,6°C/100 m.. Z jednej strony światło słoneczne uaktywnia enzymy, odpowiedzialne za optymalne dojrzewanie np. owoców, warzyw lub kiełków i jest to oczywiście pozytywny aspekt jego działania.Wilgotność powietrza ma wpływ na sprawność organizmu..

... Wymień główne czynniki klimatyczne kształtujące typy klimatu w Europie.Powietrze Atmosfera Jonosfera.

Zaznacz 3 czynniki mające wpływ na temperaturę powietrza: Faza księżyca Wysokość nad poziomem morza Zachmurzenie Wysokość pod poziomem morza Kąt padania promieni słonecznych.. - zapylenie atmosfery.zachmurzenie - zachmurzenie może wpływać na podwyższenie temperatury powietrza, poprzez zatrzymywanie ciepła przy powierzchni Ziemi w wyniku odbijania się promieniowania cieplnego od dolnej warstwy chmur (dotyczy późnych popołudni i nocy), lub też może powodować niskie temperatury, poprzez nie dopuszczanie promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi (w ciągu dnia).Czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza na Ziemi Wysokość nad poziomem morza Wraz ze wzrostem wysokości następuje spadek temperatury powietrza, średnio o 0,6°C na Wymień czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza.. Ilość CO2 zawarta w danym momencie stanowi różnicę między ilością wytwarzaną w glebie w jednostce czasu, a ilością uchodzącą do atmosfery w tymże czasie w wyniku wymiany gazowej z atmosferą.Istotne czynniki mające wpływ na mikroklimat to wilgotność, temperatura (komfort cieplny) i czystość powietrza..

Naturalny efekt cieplarniany podnosi temperaturę Ziemi o 33°C, z czego na dwutlenek węgla przypada około 5°C.

· Światło słoneczne to czynnik, który działa dwukierunkowo.. Odpowiedz przez Guest szerokość geograficzna (różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej)Szerokość geograficzna - decyduje o wielkościach kątów padania promieni słonecznych oraz długości dnia i nocy w poszczególnych porach roku-Rodzaj podłoża - ma wpływ na przemianę energii promieniowania w ciepło oraz model ilościowego podziału bilansu cieplnego-Rodzaj pokrycia terenu - stanowi ważny czynnik klimatotwórczy, od którego zależą sezonowe wielkości Albedo (powierzchnia wody lub lodu, obecność lub brak pokrywy śnieżnej, określony rodzaj szaty roślinnej .Czynniki meteorologiczne:-rodzaje mas powietrza napływające nad nasze terytorium-rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach roku-rozmieszczenie głównych niżowych i wyżowych ośrodków barycznych Powoduja duze zroznicowanie stanow pogody, zarowno w ciagu roku jak i w poszczegolnych latach, ksztaltujac klimat zwany umiarkowanym przejsciowym Czynniki niemeteorologiczne .Na przykład podwyższona temperatura powoduje zmianę konsystencji artykułów przez nadmierne wyparowanie wody, ulatnianie się substancji zapachowych, zniekształcenie towarów o niskie temperaturze itp.-powietrze-powietrze oddziałuje na towary w sposób bezpośredni i pośredni.Wpływ czynnika na zróżnicowanie klimatu w Europie..

Ważne jest by utrzymywać temperaturę w całym pomieszczeniu na jednakowym poziomie niezależnie od temperatury zewnętrznej.

W budowie atmosfery wyróżnia się: 6 warstw 10 warstw 5 warstw.. Należą do nich: -wysokość słońca nad horyzontem zmieniająca się wraz z szerokością geograficzną.. - odległość od morza, - wysokość bezwzględna, - zlodowacenia plejstoceńskie, - szerokość geograficzna, - odległość od rzeki, - zanieczyszczenie powietrza,Wymień czynniki klimatotwórcze mające największy wpływ na klimat Łeby.Uzasadnij swój wybór.. - kąt padania promieni słonecznych i długości dnia i nocy.. Nadmierna wilgotność przy podwyż-szonej temperaturze utrudnia oddawanie ciepła przez organizm, a w konsekwencji powoduje przegrzanie organizmu.Czynniki wymuszające: dwutlenek węgla.. Komfort cieplny - sytuacja, w której człowiek nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna.Średnia temperatura wód powierzchniowych wynosi 17,4 stopni C.. Najlepsza odpowiedź.. jaka jest temperatura powietrza na stoku góry na wysokości 1 600 m n.p.m., gdy u jej podnóża na wysokości 400 m n.p.m. jest +8°C..

Inne czynniki mające wpływ na klimat to: odległość od dużych zbiorników wodnych, ukształtowanie powierzchni oraz prądy morskie.

odpowiedział (a) 15.11.2010 o 19:23: - oświetlenie ziemi.. Odpowiedz przez Guest.. Suche powietrze odbiera ustrojowi wodę, co powoduje wysychanie skóry i błon śluzowych oraz zmniejszenie odporności na zakażenie.. - ukształtowanie powierzchni.. - Czynniki wpływające na rozkład temperatury: szerokość - Pytania i odpowiedzi - Geografiaodpowiedział (a) 27.04.2010 o 16:50. Wysokość temperatury powietrza przy powierzchni ziemi kszatłtowana jest przez różnorodne czynniki.. Są to te same czynniki .Zmiany temperatury powietrza na skutek zmian wysokości, przy braku wymiany ciepła z otoczeniem to: a) konwekcja; b) przemiany adiabatyczne; c) transpiracja; d) przemiany termoizolacyjne;- wysokość średniej rocznej temperatury powietrza na Śląsku wynosi około 8°C - roczne zmiany temperatury powietrza sięgają do głębokości 25m; na tej głębokości temperatura gruntu jest stała i wynosi tyle, ile średnia roczna temperatura na powierzchniW wyższych temperaturach zaczynają pojawiać się zmiany w konsystencji produktu, wyglądzie oraz w innych fizycznych cechach żywności, które tworzą idealne warunki dla bakterii i ich rozwoju..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt