Sprawozdanie nauczyciela na koniec roku szkolnego

Pobierz

Frekwencja: 97%.. Stan klasy: 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców) Klasyfikowanych: 8.. Do najważniejszych należy:A tymczasem pod koniec każdego roku szkolnego nauczyciele jak mantrę powtarzają, że czeka ich jeszcze "nudne" i nie do końca potrzebne podsumowanie pracy szkoły przez dyrektora.. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ….. określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr …., analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą ucznia.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Nieklasyfikowanych: nie ma.. zm., mogą być sprawozdania nauczycieli na koniec półrocza i koniec roku szkolnego, w których nauczyciel określa poziom realizacji planu dydaktycznego.Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam w roku szkolnym 2016/2017, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel przyrody w klasach 4,5 i 6 .. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Inne formy działalności w zakresie podniesienia poziomu dydaktycznego szkoły (np. opracowanie testów do sprawdzianu próbnego, sprawdzianów wewnętrznych ,ocena testów, analiza wyników sprawdzianu, udział w pracach zespołu przedmiotowego, ewaluacja programu .Sprawozdanie nauczyciela z poziomu realizacji planów dydaktycznych Jednym z narzędzi nadzoru nad realizacją podstawy programowej w oparciu o Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późn..

W ciągu roku szkolnego udało się osiągnąć wiele sukcesów.

Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.Co Pan/i proponuje zmienić w tym zakresie w przyszłym roku szkolnym?. Z -ca przewodniczącej - Justyna Kuleczka 3. sekretarz - Dominika WalczakOpublikowano: 6 czerwca 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Duży nacisk położyłam na bezpieczeństwo i zdyscyplinowanie dzieci.. Głównym ich celem było rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytaniaW roku szkolnym 2015/2016 zostałam opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.. Starałyśmy się, aby dzieci stopniowo przystosowały się do nowych warunków, nabrały zaufania do nauczycielek i pań pracujących w grupie oraz nawiązały pozytywne relacje z rówieśnikami.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Data publikacji: 11 kwietnia 2017 r. .. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Wspólnie ułożyliśmy kodeks dobrego przedszkolaka, który dzisiaj dzieci znają już na pamięć.Przykładowe sprawozdanie z nadzoru na koniec roku szkolnego..

... jest zbuntowane i oporne na próby wychowawcze nauczyciela, ...

Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. prowadzonych w ramach projektu "Lepszy start" Zajęcia prowadzone były od 13.02.2012 do 19.06.2012 roku z 9 uczniami klas I-III.. Czy nauczyciel może zgłosić zastrzeżenia do obserwacji lekcji.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Strona Zespołu Szkół nr4 im.Jana Pawła II w KrasnymstawieKoniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów.. 2.Poprawianiem sprawności ruchowej i manualnej dzieci poprzez .Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docW następnym roku szkolnym będziemy nadal pracowały nad: 1.Rozwijaniem czynności samoobsługowymi dzieci w grupie poprzez: poprawne korzystanie z WC, schludny wygląd, poprawianie ubrań, czysty wygląd, zwrócenie uwagi na mycie twarzy i rąk po spożyciu posiłków..

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019 1.

Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnej Mikołaja Kopernika w Lipnie.. Jak przygotować plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Wanda Pakulniewicz.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Przewodnicząca - Julita Dębowska 2.. Długość stażu 2 lata i 9 miesięcy.. W roku szkolnym 2016/2017 pełniłam funkcję wychowawcy klasy III, a od roku szkolnego 2017/2018 i przez dalszy okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy I .Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Jednak jeżeli nauczyciel będzie optymalnie przygotowany do takiego podsumowania, to będzie w nim aktywnie uczestniczył.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami z dnia 1 marca 2013 r. w/s uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.z nauczycielem odpowiedzialnym za uroczystość w danym roku szkolnym; Jako nauczyciel danego przedmiotu, wychowawca współpracowałam z nauczycielami uczącymi w danej klasie: • Uczestniczyłam w spotkaniach zespołów klasowych, na których omawiane były sprawy uczniów mających problemy w nauce, z zachowaniem i frekwencją.Sprawozdanie ze szkolnego raju (Dostałam za to 5) 18 października 2006r zupełnie przypadkiem odwiedziłam szkolny raj..

Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.

Stopień realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczychNa początku roku szkolnego dużo czasu poświęciłam na zapoznanie dzieci z normami i zasadami prawidłowego postępowania i współżycia w grupie.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Nauczyciele na bieżąco uczestniczyliSprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożon ych ryzykiem dysleksji.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.W rozpoczynającym się roku szkolnym szczególną uwagę zwróciłyśmy na proces adaptacyjny dziecka.. Wybrałam się na wycieczkę do szkoły i nie bez powodu nazwałam tę placówke rajem.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymrok szkolny 2019/2020.. O godzinie siódmej spakowałam do plecaka niezbędne wyposażenie szkolnego odkrywcy i wyruszyłam.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w roku szkolnym 2011/2012 Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 składał się z następujących osób: 1.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania .Opublikowano: 31 stycznia 2019 roku.. Uczniowie kl.Dnia 13.10.2016 r. w Zespole Szkół w Michałówce odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt