Teoria pielęgnowania wg orem

Pobierz

Społeczne skutki choroby i niepełnosprawności 6.. Struktura modelu opieki pielęgniarskiej CZĘŚĆ II.. Źródło wiedzy i praktycznych informacji.Orems Teorii Pielęgniarstwa.. Wsparcie społeczne w chorobie 7.. ZdaniemModel opieki wg teorii D. Orem Według teorii D. Orem najczęstsze problemy zdrowotne osób starszych i propozycje ich rozwiązania, jak również cele działania wraz z uzasadnieniem przedstawiają się następująco: 1.. Opierało się to na indywidualnym badaniu każdej osoby i tym, jak interakcje z czynnikami zewnętrznymi mogą wpływać na ich postawy.Teoria podstaw pielęgniarstwa Florencji Nightingale.. Edukacja jako element przygotowania chorego do .Teorie pielęgnowania w pigułce Mgr Magdalena Baniewicz.. Podsumowanie 3.. Teoria samoopieki Teoria deficytu samoopieki Teoria systemów pielęgnowania Samoopieka- wyuczona aktywność człowieka w celu utrzymania życia, zdrowia i dobrego samopoczucia.. Autorka ta odwołując1.. Model Doroty Orem - koncepcyjny a) model koncepcyjny pielęgnowania Orem jest określany jako teoria samoopieki, czyli świadomej, wyliczonej aktywności ukierunkowanej na zaspokajanie określonych potrzeb, które w sposób celowy regulują integralność, funkcjonowanie i rozwój jednostkiPodstawowymi elementami teorii F. Nightingale są pojęcia : osoba pacjenta, zdrowie, środowisko, pielęgniarstwo, Definiowanie osoby pacjenta zawiera komponenty biologiczne, społeczne i duchowe, które tworzą niepowtarzalna całość, większą niż suma ich części..

3.Ankietowani znająteorie pielęgnowania- najlepiej znane sąF.

Pielęgnowanie to aktywność, którą ludzie inicjują i realizują osobiście w stosunku do siebie samych, aby otrzymać zdrowie i życie, oraz zapewnić sobie dobre samopoczucie.. Samo opieki 2.. Dorothea Orem swoje teoretyczne koncepcje w sprawie istoty i zakresu pielęgniarstwa jako dyscypliny praktycznej, opublikowała po raz pierwszy w 1971r. w "Nursing Concepts of Practice" (pielęgniarstwo- koncepcja praktyki).. Teoria pielęgnowania Funkcja: pomaga w relacji personelu z pacjentem oraz jak w praktyce wykonać różne rzeczy Podstawowe elementy teorii: - Osoba/pacjent/podmiot opieki - Środowisko - Zdrowie - Pielęgnowanie.. Każde z nichModel Doroty Orem koncepcyjny a) model koncepcyjny pielęgnowania Orem jest określany jako teoria samoopieki, czyli świadomej, wyliczonej aktywności ukierunkowanej na zaspokajanie określonych potrzeb, które w sposób celowy regulują integralność, funkcjonowanie i rozwój jednostkiTEORIA PIELĘGNOWANIA DOROTHEI OREM Dorothea Orem swoje teoretyczne koncepcje w sprawie istoty i zakresu pielęgniarstwa jako dyscypliny praktycznej, opublikowała po raz pierwszy w 1971r. w "Nursing Concepts of Practice" (pielęgniarstwo- koncepcja praktyki).TEORIA PIELĘGNOWANIA DOROTHEI OREM..

Teoria Doroty Orem - teoria SAMOOPIEKI Samoopieka jest nabywana ...5.

Deficytu samo opieki 3.. Modele opieki uwzględniające rozwój osobowościowy podopiecznych.. DOROTHEI OREM- MODEL SAMOOPIEKI.. Od tej pory datuje się też rozwój podstaw naukowych, teorii i badań.Dorothea Orem przedstawiła pielęgniarstwo, jako zintegrowaną całość, której elementami są aspekty socjologiczne, międzyludzkie i tech-nologiczne.. Znajomość teorii wg H. Peplau potwierdziło 21% ankietowanych.. W teorii Florence Nightingale () do najważniejszych pojęć należą: człowiek (istota ludzka), zdrowie, środowisko (zewnętrzne wzglę-dem człowieka), pielęgnowanie.. ), potrzeb rozwojowych (mieszkanie, adaptacjaPortal Wydawnictwa Lekarskiego PZWL dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych oraz studentów tych kierunków.. Wynika z niej, że człowiek jest postrzegany jako całość, bez względu na to, czy jest zdrowy czy chory, a podstawą jego funkcjonowania jest zaspokajanie potrzeb biologicznych, to jest m.in. oddychania, odżywiania, wydalania, poruszania się, snu i odpoczynku, oraz duchowych, do których należy komunikacja z innymi, relaks, praca i wiara.Podstawowy fundament teorii to przekonanie, że człowiek posiada naturalną skłonność do opiekowania się swoją osobą, a także osobami najbliższymi..

Systemów pielęgniarstwaTeoria pielęgnowania oparta jest o teorię potrzeb Maslowa.

Za najczęściej stosowany model pielęgnowania respondenci uznali model wg D. Orem (34%), a 10% ankietowanych stosuje model wg H. Peplau.. Proces pielęgnowania wg Orem 1.Określanie potrzeb i zdolności do samoopieki - określenie dlaczego konieczna jest opieka pielęgniarska ( w tradycyjnym procesie-gromadzenie danych) 2.Rozpoznanie rodzaju i stopnia deficytu w zakresie samoopieki (diagnozaTeorie pielęgnowania Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy 23 maja 2011 Początki pielęgniarstwa jako profesji wiazane są z powstaniem pierwszej szkoły dla pielęgniarek w 1860 roku.. Samoopieka, wg Orem jest realizowana w 3 kategoriach: potrzeb uniwersalnych (wydalanie, odżywianie, itd.. Koncepcja M. Levine.. Nightingale, D. Orem, V.Henderson Ankietowani stosująw praktyce teorie pielęgnowania- najczęściejwymieniane to D.Orem, F. Nightingale, V.Henderson Religia i pochodzenie etniczne pacjenta ma wpływna podejścieopiekującegosięnim personeluTeoria To było w 1970 roku, kiedy po raz pierwszy opracował model, który koncentrował się na teorii i praktyce pielęgniarskiej.. Koncepcję tę autorka rozwijała w ciągu kolejnych dwudziestu lat, głównie w .Przejawia się w codziennej aktywności ludzkiej.. Choroba i hospitalizacja jako sytuacja trudna 5.. Według D. Orem, opieka pielęgniarska jest konieczna wtedy, gdy człowiek z różnych powodów jest niezdolny, bądź nie w pełni zdolny do zapewnienia sobie stałej i efektywnej samoopieki [1, 2].utrzymać się przy życiu i funkcjonować zgodnie ze swoją ludzką naturą"..

Cel: zapobieganie upadkom, urazom.Teoria Orem a proces pielęgnowania 2.6.

Model relacji międzyludzkich Hildegardy Peplau.. Pielęgniarstwo według Orem jest nie tylko pracą, ale też służbą społeczną, dyscypliną praktyczną, sztuką asystowania człowiekowi i wiedzą.Teoria pielęgnowania wg Dorotei Orem.. Teoria Virginii Henderson - jej znaczenie dla rozwoju współczesnego pielęgniarstwa; Teoria samoopieki D. Orem.. PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 4.. Szczególnym przykładem powyższych modeli jest koncepcja określona jako "filozofia i teoria humanistycznej opieki pielęgniarskiej", autorstwa J. Watson.. Pobierz cały dokument proces.pielegnowania.orem.pdf Rozmiar 49 KB: Fragment dokumentu: W procesie pielęgnowania wg Dorothy Orem wyróżniamy 4 etapy: 1. szacowanie problemów zdrowotnych pacjenta (rozpoznawanie problemów) 2. planowanie opieki.. Teorie Nightingale, Hender-son i Orem stanowią obecnie klasykę światowego pielęgniarstwa.. Upadki oraz zaburzenia mobilności.. Zdolność do samoopieki uzależniona jest od: - wieku - płci - etapu rozwojowego - stanu zdrowia - sytuacji rodzinnej - stylu życia - .Plik teoria pielęgnowania doroty orem.doc na koncie użytkownika e_musial • folder podstawy pielęgniarstwa • Data dodania: 5 paź 2011Najbardziej znane teorie pielęgnowania wśród pielęgniarek/ pielęgniarzy to teorie wg F. Nightingale, D. Orem oraz V. Henderson.. Ogólnie teoria D. Orem składa się z trzech powiązanych ze sobą czynników: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt