Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych

Pobierz

od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana .. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 200.. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz .którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).. Poprzedni artykuł; Następny artykułWyniki sprawdzianu predyspozycji językowych Drukuj E-mail Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych: .pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych kandydatów do klas VII dwujęzycznych Pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych kandydatów do klas VII dwujęzycznych Lp.Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową)Wzór znajduje się pod tabelą: 18 czerwca 2021, godzina 12 00 - SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH: 25 czerwca 2021. do godziny 15 00: Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych: 25 czerwca 2021 r.Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 ustalone przez Ministra Edukacji i NaukiPrzeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)* od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.; II termin do 30 lipca 2020 r. 8 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych : I .Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowej podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów, którzy zaliczyli test, lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów..

Sprawdzanie testu predyspozycji językowych.

4.Aby dostać się do takiej klasy, należało mieć świetne oceny na koniec klasy szóstej i ze sprawdzianu kończącego edukację w szkole podstawowej oraz uzyskać dobry wynik na teście predyspozycji językowych.W załączeniu publikuję wyniki testu predyspozycji językowych przeprowadzonego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej, który odbył się 21 05 2018 r. Informuję też, że zgodnie z regulaminem rekrutacji do tego oddziału w dniach 28 - 30 maja br. istnieje możliwość wglądu rodziców do sprawdzianu predyspozycji .Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego klasy VII.. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego .00 - przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.. do 31 lipca 2020 r.; 9 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00Przykładowy test predyspozycji językowych Michał Karwowski 2016/2017 , Klasa dwujęzyczna 01/04/2017 28/06/2017 dwujęzyczna Przykładowy test predyspozycji językowychPodanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowychPrzeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych..

Przykladowy test predyspozycji jezykowych .

Do klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodwej laureci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności.. Zakreśl prawidłową odpowiedź 1. konwencja a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 2. wytworny10 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).. LISTA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO KLASY VII, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK ZE SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)* od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.; II termin[1] do 30 lipca 2020 r. 8.. Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%).kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych.. Z testu można uzyskać maksymalnie 50 pkt.. I termin do 17 czerwca 2021 r.; II termin do 9 lipca 2021 r.Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych [PDF] Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 200..

Próg zaliczenia sprawdzianu wynosi 70 pkt, tj. 35%.

Nie sprawdza wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego, ale predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.. Test ma formę pisemną, trwa .Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim.. Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem języka fikcyjnego i mniej znanych języków, bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych a nie znajomość języka angielskiego.. Sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu predyspozycji językowych 5.. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się .pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).. 13.Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowychSprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych Język angielski - część pisemna i ustna Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów..

Termin sprawdzianu predyspozycji językowych: 30 czerwca 2020 (wtorek) godz. 12:00 .

13 lipca g.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).. SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Kwiecień 2019 wynik pozytywny to 25% i więcej KOD Punkty Max.. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.Sprawdzian predyspozycji językowych 6 czerwca 2019 godzina 9:00 Numerek Punkty 20 102 25 138 1 126 23 82 21 121 16 105 9 82 2 79 6 99 24 102 26 43 5 81 4 117 3 82 7 99 13 80 14 110 8 83 18 136 10 92 27 96 15 80 11 91 17 137 22 102 12 84 19 95strona zawierająca informacje z życia uczniów i szkoły SP 54 w Bytomiu, aktualności, wydarzenia.sprawdzian predyspozycji językowych, świadectwo promocyjne do klasy VII SP .. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.. KOD kandydata Liczba uzyskanych punktów (max.. Kandydat uzyska pozytywny wynik, jeżeli osiągnie 50% punktów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt