Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2020/21

Pobierz

Sprawozdanie .. Stypendium.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I półrocze roku szkolnego 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)- art.69 ust.7; Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Obszary nadzoru można zmodyfikować i w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół skupić się np. na jakości zdalnego nauczania, biegłości posługiwania się przez nauczycieli z technik porozumiewania się na odległość itp.8.. ROK SZKOLNY 2019/20.. Jak co roku zapraszamy na podsumowanie, tym razem bardzo dziwnego, roku szkolnego w zakresie nadzoru pedagogicznego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania.. Plan pracy Szkoły na rok szkolny 2020/21 .. Obowiązuje on zgodnie z przepisami w roku szkolnym 2019/2020.. Źródła informacji do opracowania planu nadzoru pedagogicznego: 1) Rekomendacje i wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2019/20 - sprawozdanie dyrektora szkoły.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej .. z 2020 r., poz. 910).Wspólnie opracujemy sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2020/21.. pdf - 0.06MB.Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.. Główne cele w roku szkolnym 2020/2021 to: 1.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Strzygach PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. OPIS TEMATU: Niezależnie od organizacji pracy szkoły w trybie stacjonarnym, hybrydowym czy zdalnym, dyrektor jest zobowiązany do realizacji zadań ujętych w planie nadzoru.Oferta na szkolenie "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2020/21" już jest!. Minister Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 3 lipca 2020 roku wskazał najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/21.. Kontrola Kontrola wewnętrzna obejmowała kontrole planowe: 1) 4 obserwacje zajęć, 3-4l "Droga paczki" 21.11.2019 4l "Jak zwierzęta przygotowują się do zimy" 18.10.2019Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz.U.. Obserwowano: • zajęcia dydaktyczne wynikające z ramowego planu nauczania, • zajęcia pozalekcyjne, Celem prowadzonych obserwacji było przede wszystkim:PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Plan nadzoru obowiązuje od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Leszno, 10 września 2020..

z realizacji nadzoru pedagogicznego .

2) Uchwała Rady Pedagogicznej o sposobach realizacji wyników z nadzoru pedagogicznego z dnia.. Elementy sprawozdania 1.W roku szkolnym 2019/2020 w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono 14 obserwacji, w tym: • doradczo-doskonalące, • diagnozujące.. str. 2 WYNIKI NAUCZANIA KLASY LICEUM 3- LETNIEGO (NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM) 1d 3d stan w ostatnim dniu nauki klasyfikowanych Ze wszystkich przedmiotów bez ocen niedostatecznych ubyło uczniów od początku rokuSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 6.. Sprawozdanie wychowawcyKierunki realizacji polityki państwa w roku szkolnym 2020/2021 oraz obszary nadzoru pedagogicznego w przedszkolach.. Przedszkola.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.. Pobierz.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii nie przebiegała zgodnie z planem.. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie.. z 2017 r. poz. 59 z późn.. 2.Po pierwsze sprawozdanie z nadzoru powinno poinformować radę pedagogiczną o: wynikach ewaluacji i monitorowania, działaniach, jakie zostały podjęte w zakresie wspomagania nauczycieli, rekomendacjach dotyczących planowania kolejnego nadzoru na rok szkolny 2020/2021.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 2019/2020..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/16.

Świnoujściu .. Uwzględniono w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Miejskiego .. Spośród nich przedszkola dotyczy: 1.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego należy zamieścić na stronie internetowej przedszkola , aby był większy dostęp rodziców do informacji 2.. Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020.. Sprawdź, jakie zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania.nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).. roku szkolnym 2019 / 2020. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) - & 24.. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. Jej realizację przesunięto na rok szkolny 2020/2021.. Liczba uczniów: W skład Szkoły Podstawowej w Wężyskach wchodzą:Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/21.. INFORMACJE OGÓLNEDyrektor musi prowadzić nadzór na zasadach ogólnych, aby potem w terminie do 31 sierpnia był w stanie przekazać sprawozdanie z nadzoru.. W tym roku ponownie spotykamy się on-line.. Strona 2 z 18 Podstawa prawna 1.. Plan został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 10.09.2019 roku, a radę rodziców zapoznano 12.09.2019 roku..

1. sprawozdanie z nadzoru 2020.

zm.) oraz przepisów zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia .5. zm.)Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. 31 sierpnia 2020 rokuCzytaj więcej o: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 15 września 2020 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkolaNadzór pedagogiczny prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/16, który został opracowany na podstawie wytyczonych kierunków realizacji polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Priorytetów Biura Edukacji, Priorytetów Burmistrza Dzielnicy Bielany oraz .. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2019/2020 7.. Załączniki Sprawozdanie Data: 2021-02-24, rozmiar: 277 KB Dane ilościowe dotyczące ewaluacji Data: 2020-11-12, rozmiar: 16 KB Pobierz wszystkie pliki.PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2.1.. Kierunki nadzoru małopolskiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2020/2021SPRAWOZDANIE DYREKTORA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 .. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7. w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 .. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.): 1.. Pobierz.. Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. 3 Pod Żaglami.. Podstawa prawna: 1.. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 8. z 2017, poz. 1658 z późn.. Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt