Podaj imię i nazwisko postaci przedstawionych na karykaturze

Pobierz

Podaj imię i nazwisko tej postaci (czyli jak w serialu sie nazywa)!Rozpoznaj postaci osoby ukazane na fotografii, podaj ich imię i nazwisko.. Podaj …A.. Od lewej strony.. 2.Porównaj mapę Imperium …a) Podaj imię i nazwisko postaci przedstawionych (.). A. Fidel Castro - przywódca Kuby.. B. Nikita Chruszczow - przywódca ZSRS.. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu …Podaj imię i nazwisko postaci ukazanej na ilustracji, a następnie zaznacz 3 informacje, które jej dotyczą.. Marzec 1968 r. B. Grudzień 1970 r. C.Podaj nazwiska i imiona przedstawionych postaci.. Question from @darek7816 - Gimnazjum - HistoriaWypisz wszystkich bohaterów książki ,,Ten Obcy" (tylko imiona i nazwiska) j.w. pisz każdego kto ci przyjdzie na myśl z tej książki za największą liczbę osób dam …Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zaznacz poprawne dokończenie zdań.. Wybierz …Podaj imię i nazwisko osoby przedstawionej na obrazku 2010-12-11 19:57:11; Podaj imię i nazwisko osoby przedstawionej na obrazku (Imię Nazwisko) …3Zadanie.. B. Nazwij wydarzenie, którego dotyczy drugi fragment wiersza.. Twoje …Podaj imię i nazwisko osób przedstawionych na fotografiach oraz wymien po dwa najważniejsze twoim zdaniem ich zasługi związane z odzyskaniem przez Polskę …Historia ziemiańska z roku 1911 i 1912 we dwunastu częściach wierszem Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie..

1. Podaj imiona i nazwiska postaci przedstawionych na ilustracji.

Przyporządkuj każdej postaci odpowiednie informacje, wpisując w kratki właściwe litery.. Podaj nazwę oddziałów oznaczonych nr 2, które wykazały się ogromną odwagą i poświęceniem z …Podaj imiona i nazwiska postaci przedstawionych na fotografiach oraz określ, jaką funkcję pełniły.. Question from @Magdalenakrako123 - Szkoła podstawowa - …A.. Podaj imię i nazwisko dowódcy oznaczonego na obrazie nr 1 D. Blizzard zapowiedział dość poważną zmianę na swoich oficjalnych forach, które codziennie są …leksander Kamióski Kamienie na szaniec O ludziach, którzy potrafili wcielié w Žycie dwa wspaniale idealy: braterstwo i sluŽbç ojczyžnie Podpisz fotografie … Podaj imię i nazwisko Polaka, który opracował tekst konstytucji Królestwa Polskiego..

Podaj imiona i nazwiska przywódców przedstawionych na ilustracji.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. a) 1830 b) 1848 c) 1861 d) 1815 2) Sejm Królestwa Polskiego potępił spiskowców i …W okresie przedchrześcijańskim na terenach zamieszkanych przez Słowian nazwiska nie istniały, a ludzie nosili imiona słowiańskie wywodzące się od ich cech …Chcesz wypowiedzieć się na forum Blizzarda?. Wyjaśnij, dlaczego na plakacie ukazano …C.. Podaj imię i nazwisko postaci,o której mowa w pierwszych czterech wersach utworu.. Napisz jak nazywa się budynek widoczny w tle.. Ilustracja …Oglądasz stare wydanie książki.. Podaj nazwisko postaci , o której mowa w pierwszym wersie fragmentu 1. wiersza.. 1) Podaj datę roczną wybuchu powstana listopadowego.. A-koronował się na …1.. B. Wypisz dwie zasady ustrojowe Królestwa Polskiego wg Konstytucji …Podaj imiona władców przedstawionych na ilustracjach.. b) Dokończ zdanie.. Daje najj :) Odpowiedz przez Guest.. B. O jakim wydarzeniu historycznym mowa w ostatnich 4 wersach ?. Kiedy …Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: 7/10.. Dlaczego jest ona uważana za bohatera narodowego?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt