Charakterystyka międzynarodowego rynku usług spedycyjnych

Pobierz

Piąty rozdział najnowszej edycji raportu "Logistyka w Polsce" to ponad 60 stron szczegółowych analiz stanu polskiego rynku transportu i spedycji (transport kolejowy, samochodowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny).. Badania marketingowe i segmentacja rynku usług transportowych 13.3.. Praca w branży transportowo-logistycznej 3.. Wykonanie zlecenia spedycyjnego .. MARKETING USŁUG TRANSPORTOWYCH 13.1.. STRUKTURA ORAZ DYNAMIKA RYNKU USŁUG KURIERSKICH W POLSCE Rynek usług KEP (kurier, ekspres, paczka) leży na styku dwóch sektorów - pocztowego oraz sektora usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.5 Charakterystyka usług 65 rosnący udział transportu samochodowego nawet w przypadku dostaw międzynarodowych STRUKTURA ORAZ DYNAMIKA RYNKU USŁUG KURIERSKICH W POLSCE Rynek usług KEP (kurier, ekspres, paczka) leży na styku dwóch sektorów pocztowego oraz sektora usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.. Opis stanowiska: .. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych targach branżowych; Wymagania: Minimum 2-letnie doświadczenie w branży: transport, spedycja, logistyka, Doskonała znajomość rynku morskich przewozów kontenerowych, Biegła znajomość języka angielskiego.. Popyt na usługi transportowe wynika z potrzeb transportowych tj. chęci lub konieczności realizacji przemieszczenia ładunków i osób z jednego miejsca w drugie za pomocą środków transportu.Spedytor Międzynarodowy powinien również cechować się: umiejętnością podejmowania decyzji w krótkim czasie, dużą samodzielnością i odpowiedzialnością za pracę, a także umiejętnościami interpersonalnymi i negocjacyjnymi oraz umiejętnością pracy w zespole i dużą łatwością w nawiązywaniu kontaktów.Spedycja, jak każda działalność gospodarcza, podlega wielu klasyfikacjom..

Charakterystyka globalnego rynku usług spedycyjnych ... 12.

E. Portera - model pięciu sił konkurencyjnych: groźba nowych wejść, konkurenci, substytuty, siła przetargowa dostawców, siła przetargowa nabywców.Klasyfi kacje spedycji według różnych kryteriów .. 7.Szeroko rozumiany rynek usług transportowych jest polem zmagań wielu przedsiębiorstw w tej branży.. Istota spedycji międzynarodowej 6.2.. Do zadań będzie należało również przygotowuje oferty, negocjuje ceny, rozliczanie transportu oraz pozyskuje .12.6.1.. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: obsługa klienta w przewozach międzynarodowych.. Raport z badania: analiza wynagrodzeń i satysfakcji kierowców zawodowych 6.Zarządzania operacyjnego w działach transportowych i spedycyjnych podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki różnych gałęzi transportu w przewozach krajowych oraz międzynarodowych; Przeprowadzania analiz rynku i zachowań klientów, a także metod oraz narzędzi planowania i organizowania działalności transportowo-spedycyjnej .opis działalności: Doma Services specjalizuje się w dystrybucji przesyłek drobnicowych oraz świadczeniu usług spedycyjnych w międzynarodowych obrocie towarowym.. Jest to branża stosunkowo młoda, gdyż pierwsze firmy kurierskie w Polsce zaczęły powstawać dopiero w latach 80.Polski rynek usług dystrybucyjnych, logistycznych, transportowych i spedycyjnych..

Charakterystyka wybranych firm spedycyjnych.

Działając w ramach Grupy DOMA, zapewniamy kompleksową obsługę przewożonych ładunków, niezależnie od wybranej gałęzi transportu oraz kierunku geograficznego.Pobierz: charakterystyka firmy transportowej.pdf.. Specjalizujemy się w organizacji transportu morskiego, samochodowego, kolejowego i lotniczego.. Rynek Usług Spedycyjnych Uwarunkowania Ekonomiczno-technologiczne RozwojuKrajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowej Sieci Innowacji .. ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym - poradnik dla przedsiębiorców.. Branża TSL - opis i charakterystyka 2.. Spedytor Międzynarodowy to osoba, która odpowiedzialna jest za planowanie usług transportowych na obszarze międzynarodowym.. Transport, ubezpieczenia i spedycja .. importu rynków unijnych i zachęcanie ich do zwiększania wymiany handlowej także między sobą.Opis stanowiska.. Wpływ na to ma kilka kluczowych czynników, w tym przede wszystkim względnie stabilna sytuacja polityczna i gospodarcza.Specjalnością firmy stały się przewozy stali ze znajdujących się w Polsce hut do krajów Europy Zachodniej.2) Charakterystyka rynku usług transportowych 3) Główne cechy rynku transportowego 4) Funkcje rynku transportowego 5) Sytuacja na polskim rynku transportowym 6) Plany rozwoju polskiego rynku transportowego 7) Sytuacja na europejskim rynku transportowym 8) Wyzwania Unii Europejskiej w zakresie rynku usług transportowych 9) Wybrane dane .Zobacz Prace z transportu, logistyki .Polecamy!.

Koszty i ceny usług spedycyjnych 6.7.

Organizacje zrzeszające spedytorów 6.5.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Zarządzania operacyjnego w działach transportowych i spedycyjnych podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki różnych gałęzi transportu w przewozach krajowych oraz międzynarodowych; Przeprowadzania analiz rynku i zachowań klientów, a także metod oraz narzędzi planowania i organizowania działalności transportowo-spedycyjnej .Specjalista sprzedaży usług spedycyjnych.. Rodzaje firm spedycyjnych 6.6.. Podstawowe zadania spedytora międzynarodowego 6.3.. Sytuacja kierowców zawodowych w Polsce 4.. Oferujemy: Stabilną .Kierownik Operacyjny / Kierownik Transportu Międzynarodowego.. Firma transportu drogowego towarów świadczy usługi w zakresie przewozu rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy.Zobacz pracę na temat Świadczenie usług spedycyjnych w handlu międzynarodowym na przykładzie firmy DB Schenker.. Polska • JN -072021-.. Pojęcie oraz istota marketingu usług transportowych 13.2.. Świadczymy usługi związane z ubezpieczeniem transportowanych ładunków.RYNEK PRACY W BRANŁY TSL 5 9 15 23 31 41 59 73 SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie 6 80 1..

Podstawowe cechy usług spedycyjnych ... 9.

Proces spedycyjny .. 14.ZWOLIŃSKA Bożena 1 Ocena usług spedycyjnych według wskaźnika KPI WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej przy względnie niestabilnym popycie na szereg produktów i usług, trudno jest utrzymać zerowy stan zapasówInformacje o Rynek usług spedycyjnych - uwarunkowania ekonomic - w archiwum Allegro.. Dla naszego klienta, operatora logistycznego produktów mrożonych, poszukujemy Kierownika Operacyjnego z doświadczeniem w transporcie artykułów spożywczych w cysternach (warunek konieczny).ZET Transport działa na rynku przewozów międzynarodowych od 1993 roku, świadcząc usługi w zakresie: krajowego i międzynarodowego transportu drogowego (przewóz ładunków drobnicowych, produktów sypkich w silo naczepach, ładunków chłodniczych, ładunków niebezpiecznych) kompleksowych usług celnych, spedycyjnych i logistycznych .. Rynek usług spedycyjnych 12.6.2.. FIRMA TRANSPORTOWA.. Koncepcja marketingu mix na rynku usług transportowych 13.3.1.. Po-nadto w wielu wypadkach nie jest możliwe ustalenie dokładnych danych na temat rynku spedycji w Polsce, na co wpływ ma na przy-Charakterystyka usług … 65 rosnący udział transportu samochodowego nawet w przypadku dostaw międzynarodowych10.. Regulacje prawne dotyczące działalności spedytorów .. Polski rynek usług dystrybucyjnych, logistycznych, transportowych i spedycyjnych jest według analityków w pełni zrównoważony i dojrzały.. Spedycja obok transportu i logistyki jest jednym z elementów branży TSL (transport-spedycja-logistyka).6.. Codziennie aktualizowana bogata oferta książek i czasopism - literatura europejska.. Rynek usług transportowych w Polsce i Unii Europejskiej W roku 2010 łącznie wszystkimi gałęziami transportu przewieziono 1838,5 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową w wysokości 317,0 mld tonokilometrów .4 Podmioty międzynarodowego rynku usług transportowo - spedycyjnych 4 5 Projektowanie i organizowanie międzynarodowego przemieszczania towarów - podatność transportowa, uwarunkowania prawne 2 6 Transport i spedycja w międzynarodowych przewozach morskich 2 7 Transport i spedycja w międzynarodowej żegludze śródlądowej 2Spedycja bowiem jest integralną częścią tej branży, dlatego w większości publikacji podaje się dane statystyczne dotyczące wła-śnie całości rynku TSL, bez podziału na transport i spedycją.. Dla lepszego przedstawienia sytuacji na rynku usług transportowych zastosujemy model konkurencji M. Prezentowany rozdział napisany został przez takich ekspertów rynku transportu jak Mirosław Antonowicz, .Cechą charakterystyczną dla tego rynku jest występowanie pośredników (zazwyczaj spedytorów), którzy reprezentują obie strony rynku - zarówno podażową, jak i popytową.. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA 6.1.. Kierowcy zawodowi w krajach Unii Europejskiej 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt