Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych tematem wiersza jest

Pobierz

Zadanie 3 .Oceń prawdziwość podanych zdań.. p F zadanie 11.. D. dopełnienia.. Petroniusz nie został ukarany za krytykę twórczości Nerona, ponieważ A. przeprosił cezara za użyte przez siebie niepochlebne określenia.Rozpoczął się EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest .Dokończ zdanie.. Wysokość tego walca jest równaDokończ zdanie.. a) Dokończ zdanie.. a. nie uległa zmianie B. zmieniła się c. można łącznie D. należy oddzielnie b) Oceń prawdziwość podanych zdań.Dokończ zdanie.. 3 p. Oceń prawdziwość podanych zdań.. C. przenośnią.. C. dowodzi, że banalne konwersacje są niepotrzebne.. Wybierz właściwą odpowiedź .Dokończ zdanie.. D. wyprzedzającego ten autobus samochodu.. Sąsiadem Pawła jest .. uprzejmy.. Jeśli w pierwszych trzech rzutach wypadnie orzeł, to w czwartym rzucie A) jest bardziej prawdopodobne, że wypadnie reszka.. C. niezadowoleniu z dokonanych wyborów.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Pisownia partykuły z imiesłowami przymiotnikowymi nie a/B, ponieważ współcześnie partykułę przeczącą z imiesłowami przymiotnikowymi pisać c/D.. A ja przeciwnie, a ja to wcale do tego się nie palę.Dokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. -22) Dokończ zdanie.. Zadanie 3.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. aznacz , jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli p z jest fałszywe..

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Autorka tekstu A. uważa, że dialog jest najbardziej pożądaną formą przekazania informacji.. D) 18 litrów.Wybierz dokończenie zdania na temat koodrzewiny- 4 propozycje 2011-05-08 12:55:28 Wybierz poprawne dokończenie zdania .. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. erz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. swojego plecaka.. Pole tego wielokąta jest równe A.. Z opisu położenia i otoczenia dworu wynika, że ten dwór jest miejscemNa kartkach wypisano wszystkie liczby dwucyfrowe.. Dokończ zdanie.. Dokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. C. zapobiegliwyDokończ zdanie.. Język polski - to z nim uczniowie zmierzyli się już pierwszego dnia.. W tym celu zmierzyli czasy przejazdu na trasie 400 m. Ola pokonała tę trasę w czasie 160 s, a Jacek - w czasie 100 s. Dokończ zdanie.. Porównanie wierszy Nerona do najwybitniejszych dzieł starożytnych.. (0-1) Oceń prawdziwość podanych zdań.. 24 s Zadanie 14.. (0-1) uzupełnij zdanie.. B. nie ma czasu na szukanie żony.. C) jest tak samo prawdopodobne, że wypadnie orzeł lub reszka.. Na podstawie fragmentu tekstu można wnioskować, że cechą, która w najmniejszym stopniu charakteryzuje narratora jest: a) obawa przed nieznanym..

1.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

D. uważa go za mądrzejszego od siebie.. D. gotowości do realizacji młodzieńczych celów.. Dokończ poniższe zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. proponuje, aby zawsze przekonywać o słuszności swoich racji.. Zadania .E.. Zadanie 2.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 3.. B. pogodzeniu się z własnym losem.. Spłaconą kwotę pożyczki opisano wyrażeniem.. D. wyjaśnia, na czym polega pełne porozumienie.. Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km tej trasy było równe A) 4,5 litra.. B. ożywieniami.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Różnica średnich prędkości uzyskanych przez Jacka i przez Olę jest równa A. km 1,5 h B. km 5,4 h C. km 9 h D. km 14,4 h Zadanie 7.. Pasażer jest w spoczynku względem A. kierowcy autobusu.. Z tekstu wynika, że Cześnik chce wysłać Papkina do swej wybranki, ponieważ A. podziwia jego odwagę.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.Dokończ zdanie.. Dokończ zdanie.. b) towarzyskość.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. 32 cm ZADANIE 16 Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych .Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. (0-1) Dokończ zdanie.. C. nie umie rozmawiać z kobietami.. C. porównaniami.. Wartość wyrażenia 4/3*3-2^3 jest równa A..

zaznacz właściwe odpowiedzi spośród podanych.Dokończ zdanie.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Fragmenty wiersza: wyhuśtała mnie chmur kołyska oraz prześpię czas wielkiej rzeźby są A. przenośniami.. C. siedzących pasażerów.. p F Tematem wiersza jest ludzkie życie, sens życiowej wędrówki.. (0-1) Która informacja dotycząca opisanej sytuacji jest praw-dziwa?. Zadanie 6.. W zdaniu Nieszczęsne miasto zmieniło się w jedno piekło wyraz jedno pełni funkcję A. podmiotu.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B) 9 litrów.. Na rozwiązanie testu mieli 90 minut.. Prawdopodobieństwo, że liczba zapisana na tej kartce jest podzielna przez 4, wynosiPole podstawy walca jest równe 36π , a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy.. Różnica średnich prędkości uzyskanych przez Jacka i przez Olę jest równa:Dokończ zdanie.. Zadanie 11.. I Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania Jeremi Przybora Nie będę dorosły Niech mały osioł z osłem wyrosną na dorosłe!. (0-1) Uzupełnij poniższe zdanie.ZADANIE 3.. W wyrazie .. Odys Leopolda Staffa to oparta na mitologii opowieść o królu Itaki.. c) niecierpliwość.. We fragmencie wiersza "wzmożony rytm serca" podkreślony wyraz jest A. porównaniem.. (0-1) Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

2011-02-02 19:20:23Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

1., 2. albo 3.. Wypowiedź podmiotu lirycznego świadczy o A. buncie wobec schyłku życia.. C. okolicznika.. Z tekstu wynika, że do napisania artykułu skłoniła autora informacja o .a) uzupełnij zdanie.. Przekątna sześcianu o krawędzi 23 cm ma długość a.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.. b) Wyjaśnij, na czym polega podobieństwo doświadczeń bohaterów Kamieni na szaniec i osobyDokończ zdanie.. Losujemy jedną z tych kartek.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. A. majętny muzyk.. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. niezamożny poeta.. d) wrażliwość na pięknoSprawdzian wiadomości dla klasy IV z rozdziału III "O sobie, o nas" podręcznik "Nowe słowa na start", 2 grupy./ Sprawdzian z rozdziału III "O sobie, o nas" gr.. B. Energia kinetyczna skrzyni maleje, a jej energia poten- cjalna rośnie.. 2010-03-12 13:39:14 Wybierz poprawne dokończenie zdań.. B) 4a + x(a + 100) C) 4a + x(100a) D) 4a + (x - 4) · (a + 100)Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. D) jest bardziej prawdopodobne, że wypadnie orzeł.Dokończ zdanie.. B. przydawki.. Aby zachować sens wypowiedzenia Dość, że dostał, podkreślonego wyrazu nie można zastąpićDokończ zdanie.. B) na pewno wypadnie reszka.. Prostopadłościan o wymiarach 34×× 5 jest graniastosłupem prawidłowym .Egzamin ósmoklasisty język polski - 16 czerwca 2020 - mamy oficjalny arkusz CKE, w którym znajdziecie wszystkie tematy i zadania jakie pojawiły się na egzaminie z języka polskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt