Pytania egzaminacyjne na patent sternika jachtowego

Pobierz

Aby pozytywnie zaliczyć egzamin musicie uzyskać minimum 65 punktów.Autorzy tego opracowania dołożyli starań, aby pytania obejmowały pełny zakres materiału przewidzianego do opanowania w ramach szkolenia na patent jachtowego sternika morskiego.. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury wydania patentu żeglarskiego i lodowego prosimy o wybranie jednej z poniższych kategorii.. W każdym z pytań jedna z trzech odpowiedzi jest poprawna.. Po zaliczonej części praktycznej piszemy testy.. W systemie dostępne są 2 tryby.. : +48 22 617 44 49, +48 22 616 16 37, e-mail: ).. Logowanie W trybie demonstracyjnym ilość dostępnych pytań ograniczona jest do 150.PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna Lp.. Jesteś żeglarzem i chcesz dobrze przygotować się do egzaminu na Patent Jachtowego Sternika Morskiego?. Gdzie są wykazane śródlądowe drogi wodne naDane kontaktowe: ul. Fosa 30, 02-768 Warszawa Tel: 669 900 600 KRS nr NIP 951-237-81-43 Regon 147160913 Kapitał zakładowy: 750.000,00złPrzykładowy egzamin na żeglarza jachtowego.. Ten zbiór pytań należy traktować jedynie jako uzupełnienie klasycznego cyklu kształcenia, wszak wiele tematów poruszonych w testach wymaga obszernego omówienia dla zrozumienia istoty zagadnienia.Pytania egzaminacyjne na patent Jachtowego Sternika Morskiego Weronika, 19-WRZ-2016..

Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego.

Ile popraw­nych odpo­wie­dzi muszę udzie­lić, aby zali­czyć część teo­re­tycz­ną?Pytania i odpowiedzi testów na patent sternika motorowodnego: przepisy śródlądowe, budowa jachtu, teoria żeglowania, locja, meteorologia, ratownictwo.. Jakie przepisy prawne regulują ruch na śródlądowych drogach wodnych?. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej, Dziennik Ustaw Nr 5 pozycja 43 2.. Ratownictwo 4.. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku Jakie przepisy prawne regulują ruch na śródlądowych drogach wodnych?. A może egzamin masz już za sobą, a chcesz podszkolić się z wiedzy teoretycznej?. Jakie przepisy prawne regulują ruch na śródlądowych drogach wodnych?. W celu poprawnego działania programu należy zezwolić na wyskokujące okna (pop-up).Zapraszamy do zapoznania sie z zestawem pytan egzaminacyjnych na patent zeglarza, milej nauki!. Maksymalna ilość błędów, jaką można popełnić, to 10 (powyżej tej ilości test jest niezaliczony).BAZA PYTAŃ STERNIK MOTOROWODNY .. 3 Jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu na A 14 lat patent sternika motorowodnego jest ukończenie: B 21 lat C nie ma znaczenia 4 Powtarzana seria uderzeń w dzwon na drodze A człowiek za burtą .. na pokładzie zacumowanego w porcie jachtu powinien: B mieć założoną kamizelkę asekuracyjną .Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi..

Poniżej prezentujemy zbiór pytań z podziałem na przedmioty egzaminacyjne.

A może dawno już zdałeś egzaminy, a chcesz tylko przypomnieć teoretyczną wiedzę z przepisów, locji, budowy jachtów, meteorologii czy teorii żeglowania?Testy na egzaminy po roku 2013 1.. Szkolenia prowadzimy przez cały rok w Jaworze na Dolnym Śląsku, z chęcią przyjedziemy również w Twoje rejony jeśli zorganizujesz grupę.. Gdzie są wykazane śródlądowe drogi wodne na1 Jachtowy Sternik Morski Polski Związek Żeglarski Zakres wiedzy i umiejętności obejmujących szkolenie na patent Jachtowego Sternika Morskiego Wiedza teoretyczna 1.. Tryb symulacji testu - test trwa 90 minut, podczas których należy odpowiedzieć na 75 pytań.. Szkolenie na JSM przypomina kursy na patent żeglarski, ale zakres jest inny: locja morska; ratownictwo morskie; komunikacja i łączność na morzu; nawigacja Gdzie są wykazane śródlądowe drogi wodnePrzykładowe testy i klucze na jachtowego sternika morskiego Post autor: Ola Stępień » 29-11-2013, 12:50 Przygotowuję się do egzaminu na j.ster.mor.. Wykonujemy standardowo: wyjście i wejście do portu, zwroty przez sztag i rufę, człowiek za burtą.. Żeglarz jachtowy.. i przeszukałam już chyba wszystkie Ynternety pod kątem przykładowych pytań na teście.Nowogrodzkiej 40 (tel..

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem PZMWiNW.Testy egzaminacyjne na żeglarza jachtowego.

Zestaw pytan egzaminacyjnych (xls) Zestaw pytan egzaminacyjnych (pdf)zestaw testowych pytań egzaminacyjnych - 75 testowych pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z trzema sugerowanymi odpowiedziami, ilustrowanych, po pięć pytań na każdej stronie, karta egzaminacyjna - zaopatrzona w rubryki pozwalające zaznaczać odpowiedzi na kolejne pytania zestawu, oferuje miejsce na opis danych osobowych i wyniku egzaminu, ma krótką instrukcję jej wypełniania i treść podstawy prawnej, karta ta jest identyczna dla każdego z zestawów oferowanych przez .PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna Lp.. Tryb nauki, gdzie po wybraniu odpowiedzi system pokaże od razu poprawną odpowiedź, oraz tryb testu, gdzie po zakończeniu testu otrzymacie jego wynik.1 1 Test egzaminacyjny z teorii na stopień Jachtowego Sternika Morskiego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych..

Przed Wami 75 pytań testowych, które symulują część teoretyczną egzaminu czyli test na żeglarza jachtowego.

Jachtowy sternik morski.Przygotowujesz się do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego?Chcesz uzyskać licencję do holowana narciarza wodnego i innych obiektów pływających?. Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która: 1) posiada patent jachtowego sternika morskiego; 2) po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długościb/ prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, c/ sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm "człowiek za burtą".Wytyczne egzaminacyjne - TEORIA.. Budowa jachtu 6.. Wszystkie pytania zamieszczone w programie są przykładowymi pytaniami mającymi na celu sprawdzenie wiedzy użytkownika.. Wyniki poznacie na zakończenie testu.. Pytania Odpowiedzi 1.. Przepisy 1.1.. Tak czy inaczej - poniżej znajdziesz wiele testów z różnych dziedzin.TESTY ŻEGLARZ JACHTOWY.. Dołącz do grona osób, które rozwiązywały nasze testy żeglarskie i zdały egzamin na patent.Testy Motorowodne‧Testy Żeglarz Jachtowy‧Kurs SRC Katowice‧O Nas‧Admin‧Warsztaty nawigacyjneSztorm Testy z wiedzy żeglarskiej, testy próbne na Jachtowego Sternika Morskiego.. Skła­da się z 75 pytań.. Testy żeglarskie i motorowodne są na bieżąco aktualizowane, aby precyzyjnie przygotować Cię do państwowego egzaminu na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika motorowodnego.. Przeegzaminowanie całej załogi zajmuje ok 1 godzinę.. Jacht płynący pod żaglami po otwartych wodach morskich idzie kursem przecinającym kurs statku o napędzie .§ 7.. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.. Spośród poniższych pytań egzaminatorzy wybiorą pytania jakie pojawią się na egzaminie.Przedstawiamy system sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego oraz radioperatora SRC (Short Range Certificate).. Locja .. Tryb nauki - wybierz przedmiot, ilość pytań i rozpocznij test.. Przepisy 2.. Teoria żeglowania 5.. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej, Dziennik Ustaw Nr 5 pozycja 43 2.. Cały (75 pytań ze wszystkich tematów) przykładowy test egzaminacyjny na stopień zeglarza jachtowego: Test.Jak wyglą­da część teo­re­tycz­na egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go?. Masz 90 minut na udzie­le­nie odpo­wie­dzi.. Jesteście gotowi?. Pytania Odpowiedzi 1.. Zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego: jachty żaglowe morskie, w tym: a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego, b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych; locja, w tym: a) oznakowanie nawigacyjne,PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna Lp.. W celu przygotowania się do egzaminu zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami jakie pojawiają się na egzaminach pisemnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt