Sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2017

Pobierz

Jestem nauczycielem dyplomowanym!. Zamieściłam w nim wszystko to co robiłam w tym okresie.. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień.. Jestem nauczycielem polonistą z 13-letnim stażem pracy.. poz 2215, ze zm.), Rozdział 3a.. 3 lipca 2018.. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę.Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego we wrześniu 2017 roku, który zaakceptowany został przez Dyrektora szkoły.. zgłosił kasia72h w dniu: 2007-08-03 20:44:30, rozmiar: 9.23 KB, liczba pobrań: 3912SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Wstęp W okresie odbywania stażu, realizując plan rozwoju zawodowego, uwzględniłem specyfikę, typ i rodzaj szkoły, programy szkolne (koncepcję pracy lub program rozwoju, program wychowawczy, program profilaktyki) oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno wychowawczą.. SPRAWOZDANIE.. Plan rozwoju zawodowego (2021-08-27) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy.. Pobierz (pdf, 660,6 KB) Podgląd treści19 lipca 2017.. IM.Sprawozdanie z realizacji stażu (2021-09-01) Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego, język angielski.

Stanowił on kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno - wychowawczych.. Jana Pawła II w Lublińcu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 Data zakończenia stażu: 02.04.2015.. 5 rozporządzenia Ministra Czy nauczyciel, który rozpoczął staż na nauczyciela dyplomowanego we wrześniu 2017 roku i ukończył staż w 2020 roku, powinien napisać .Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2021/22.. 29 lipca 2020.. Czas trwania stażu: 1.09.2016 r.- 31.05.2019 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Jolanta Maćkowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Izabela Famuła-Lenczkiewicz nauczyciel języka angielskiego Gimnazjum nr 2 im.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego..

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.

Czy ocenę pracy powinien napisać poprzedni dyrektor, mimo że od 1.09 nie zajmuje tego stanowiska, czy też obecny .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego .. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Barbara Al-Askari-Czyżewska.. Czy można zatrudnić go na kolejny rok szkolny i z jakim stopniem awansu?Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego w szkole podstawowej w klasach I- III.. Nauczyciel biologii i przyrody w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach - mgr Oliwia Sabat.. Mysłowice.. Stało się!. Od 1.09 jest nowy dyrektor szkoły.. Uwaga!. Obecnie w kwestiach związanych z awansem zawodowym nauczycieli obowiązują następujące przepisy: Ustawa z 26 stycznia 1982r.. Cele podjęcia stażu: Staż podjąłem w celu: 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Świetlica szkolna.. Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. Plany rozwoju zawodowego publikujemy bez żadnych ingerencji, zmian, poprawek..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Karolina Kozłowska.. Ewelina.. ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2014 DO 31.05.2017 ROKU.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Edyta Rząsa nauczyciel bibliotekarz okres stażu : od 1.09.2014r.. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Radomiu.. WSTĘP.. CELE:Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2021-05-26) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel matematyki i wychowawca świetlicy.Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);Nauczyciel skończył staż na nauczyciela dyplomowanego 31.05.2019 r. Sprawozdanie ze stażu złożył dopiero 28.08.2020 r. Nauczyciel odbywał staż według poprzedniego rozporządzenia.. Imię i nazwisko: Beata 6.. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę.Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego z dniem 01.09.2020 r. Staż został wydłużony ze względu na nieobecność powyżej 30 dni do 05 sierpnia 2021 r. Jakie w tej sytuacji obowiązują terminy związane z uzyskaniem wyższego stopnia?.

nauczyciela dyplomowanego.

Data zakończenia stażu - 31 maja 2017 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.III.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel bibliotekarz.. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.. Jelenia Góra, 31 maja 2017r.. W 2000 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Nauk Historycznych o kierunku bibliotekoznawstwo I informacja naukowa.sprawozdanie roczne (2019/ 2020) z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego 1.. Stało się!. Tym samym nie możemy brać odpowiedzialności za ich jakość merytoryczną, zgodność z procedurami i przepisami.. Jednocześnie wyżej wspomniany plan, był podstawą do podjęcia nowych zadań i obowiązków zawodowych.. Od 6 lat pracuję w bibliotece szkolnej w wymiarze ½ etatu.. karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.. Jestem nauczycielem dyplomowanym!. 1 września 2014r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie .Awans zawodowy, Sprawozdania sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanegoSprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZWODOWEGO.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Ewelina.. Opracowując plan rozwoju zawodowego, wzięłam pod uwagę wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej .Zgierz.. Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. Marta Rucińska, Szkoła Podstawowa nr 4 im.We wrześniu 2017 r. opracowałam Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Realizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji.O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.19 lipca 2017.. Staż rozpoczęłam 1 września 2017 roku i zakończony został 31 maja 2020 roku (2 lata i 9 miesięcy).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu od 01.09.2008 do 31.05.2011 Wstęp Jestem nauczycielem bibliotekarzem w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt