Cechy osobowości i umiejętności przewodnika turystycznego

Pobierz

Jakie konsekwencje prawne mogą spotkać przewodnika turystycznego za naruszenie .Cytaty i parafrazy dla: cechy pilota wycieczek (0 - 1 z 1) Zygmunt Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek., Proksenia, Kraków 2009, ISBN: 978-83-60789-03-2 (62+16) (parafraza, str. 169) Pożądane cechy prowadzącego (pilota, przewodnika): - być pogodnym, aby swoim przykładem wprowadzić uczestników wycieczki w dobry nastrój, - być sympatycznym, grzecznym, troskliwym, cierpliwym .PILOT WYCIECZEK Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128Aby zostać przewodnikiem miejskim lub terenowym oraz pilotem wycieczek należy ukończyć 18 lat, nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz posiadać minimalnie średnie wykształcenie.Prawa pilota wycieczek.. 16/ Wiedza z zakresu geografii, krajoznawstwa i dziedzictwa kulturowego w Polsce i Europie.. Zdecydowanie najczęstsza umiejętność, jaka padała ze strony setek przepytywanych pracodawców, to komunikowanie się z innymi poprzez skuteczne słuchanie, mówienie i pisanie.Podczas gdy jest uznawana, jako cecha osobowości, oceniana przez psychologów rozmaitymi testami osobowości, psychopatia nie jest oficjalną diagnozą stawianą pacjentowi..

Prawa i obowiązki pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Zawód pilota to znacznie więcej odpowiedzialnych zadań, które wymagają wszechstronności, umiejętności improwizacji i opanowania.1.. Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas .Pożądane cechy pracownika branży turystycznej.. socjologii i psychologii • orientacja w regułach obyczajowych oraz odpowiednio wyrobione postawy moralne • umiejętność rozwiązywania problemów • odporność na stres • zdolności analityczne • zdolności przywódcze i pewność siebie • pracownik powinien być energiczny, .OMÓWIENIE POJĘCIA " ORGANIZACJA TURYSTYKI" Termin "organizacja" w turystyce używany jest w trzech znaczeniach: Jako cecha rzeczy i procesów, które uważamy za zorganizowane, stąd pojęcie "organizacja wczasów pracowniczych", "organizacja kolonii i obozów", organizacja usług, organizacja informacji turystycznej i reklamy, organizacja kształcenia itd.Produkt turystyczny - to całość dostępnych na rynku dóbr i usług, które nabywa konsument, podczas podróży turystycznej oraz zbiór korzyści, jakie osiąga nabywca, w związku z udziałem w niej..

Prawa i obowiązki przewodnika turystycznego 56 4.

Kaczmarek i in.. Przewodnik miejski w sezonie letnim może otrzymać za każdą grupę ok. 250-300 zł brutto, przewodnik terenowy o ok. 300 zł więcej, natomiast przewodnik górski powyżej 400 zł za całodzienną .Przewodnik turystyczny powinien być osobą otwartą, komunikatywną, mieć łatwość nawiązywania kontaktów.. Wśród moich fanów na FB widzę dużo licealistów, w pracy przeszkalam ostatnio praktykantów, dlatego postanowiłam napisać o tym nieco więcej.. Warto zaznaczyć, że pilot na wyjeździe odpowiada nie tylko za sprawną realizację programu turystycznego.. 14/ Interpretacja zachowania grupy, procesy grupowe.. Rodzaje ryzyka w pracy pilota wycieczek 25 .. umiejętność opowiadania w sposób ciekawy, aby zachęcić uczestników do zainteresowania się odwiedzanym miejscem, zachowanie neutralności podczas opowiadania i interpretowania faktów historycznych, .. Odpowiedzialność prawna pilota wycieczek 22 6.. Funkcja przewodnika turystycznego to przede wszystkim sumienne sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas oprowadzania wycieczek, jak również fachowe udzielanie im .10 najbardziej poszukiwanych umiejętności pracownika #1: Umiejętności komunikacyjne (słuchanie, mówienie, pisanie).. W tej części "Przewodnika psychoterapii" spróbujemy przybliżyć wam niektóre - naszym zdaniem ważne - cechy i umiejętności osobiste, które powinien posiadać psychoterapeuta, aby poprowadzić dobrą i skuteczną terapię.Poniżej najważniejsze wytyczne:13/ Cechy osobowości pilota..

Zadania przewodnika turystycznego 52 3.

Ważnymi cechami są umiejętność zachowania spokoju i opanowania w sytuacjach stresujących, odporność emocjonalna, podzielność uwagi, umiejętność samokontroli.. Najważniejsze cechy chirurga: 1. stałe uczenie się, 2. rozwijanie umiejętności i biegłości w technice .W takiej sytuacji rekruterzy powinni zastanowić się, co jest ważniejsze - cechy osobowości czy umiejętności.. Autor na podstawie własnej działalności i przeżyć zawodowych i w oparciu o informacje z piśmiennictwa omawia najważniejsze aspekty osobowości chirurga.. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: "Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach .Dostaję sporo maili, szczególnie od młodych osób stojących na skraju wyboru zawodowej drogi, które chcą pracować w turystyce, ale nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać lub co mogą robić.. Zamiast tego, najbardziej zbliżoną diagnozą bywa aspołeczne zaburzenie osobowości, które przewodnik przypisuje psychopatom.Obsługa Ruchu Turystycznego Teoria i praktyka Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej Redaktor naukowy: Zygmunt Kruczek Wydanie IV zaktualizowaneCechy osobowości i umiejętności pilota wycieczek 19 5..

3: T-W-2: Zadania pilota i przewodnika - różnice w wypełnianiu ich zadań.

Jeśli dodamy do tego nienaganne maniery, takt, wyczucie, dobre wychowanie, które powinny być zapisane w sercu i duszy każdego przewodnika, uzyskamy wspaniałą oprawę naszej wycieczki.Przewodnikiem turystycznym może być osoba, która posiada uprawnienia określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ().. 2010, s. 74-7Turystyka - zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia.. Ciągła rozmowa, umiejętność pięknego opowiadania, kunszt oratorski, kultura wypowiedzi to nieodłączny atrybut każdego przewodnika.. pilotażu wycieczek T.13.3(1)2 wykonać czynności z zakresu przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu podczas 1 Cechy osobowości i umiejętności pilota wycieczek 1 Odpowiedzialność prawna pilota wycieczek realizacji imprez i usług T.13.3(1)3 wyjaśnić postępowanie pilota w sytuacjach nadzwyczajnych 1 Rodzaje .Przewodnikiem turystycznym może być osoba, która posiada uprawnienia określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.. 17/ Podstawowe poj ęcia stosowane w geografii turystycznej.. 15/ Stres i jego objawy oraz jak sobie z nim radzi ć.. 3: T-W-3: System szkolenia i nabywania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika .Przewodnik po psychoterapii, część 6.. Produkt turystyczny, to także wszystko, co kupują, robią oraz przeżywają turyści, od chwili opuszczenia domu, aż do powrotu z podróży.(J.. Przewodnik powinien mieć wysokąCechy dobrego pilota.. Funkcja przewodnika turystycznego to przede wszystkim sumienne sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas oprowadzania wycieczek, jak .Wynagrodzenie przewodników turystycznych jest bardzo zróżnicowane w zależności od uprawnień, pory roku oraz liczby obsługiwanych turystów.. Mianowicie z całą pewnością powinno być to urządzenie elektroniczne, ale z .Jakie dodatkowe cechy i kwalifikacje należy posiadać?. Określ błędy, które może popełnić przewodnik turystyczny w trakcie wykonywania swoich obowiązków.. Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Proksenia, Kraków 2010, s. 35-49.Dzisiaj chciałbym się zastanowić nad tym, jakie cechy powinien nosić przyszłościowy przewodnik turystyczny, patrzący w swym zamyślę ku przyszłości.. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel.. Mając na uwadze fakt, iż osobowość trudno jest kształtować u dorosłego człowieka, lepiej jest wybrać tego kandydata, który nie posiada jeszcze odpowiednich kwalifikacji.wodnika turystycznego.. Myślę, że generalnie jest to kwestia otwarta, ale kilka słów możemy temu poświęcić.. (uchylony) 2.. Cechy osobowości i umiejętności niezbędne w pracy przewodnika turystycznego Błędy w pracy przewodnika turystycznego ĆWICZENIE 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt