Charakterystyka produktu leczniczego mmr

Pobierz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. 2.Lista zatwierdzonych szczepionek na rynku amerykańskim - strona FDA - Vaccines Licensed for Use in the United States 3.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (Acidum zoledronicum)CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg pyrantelu embonian 504 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Rozpuszczalnik jest przezroczystym i bezbarwnym roztworem.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xolair 75 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2. .. (MMR), szczepionką przeciw ospie wietrznej (V), skoniugowaną szczepionką przeciw meningokokom typu C (skoniugowana z CRM 1971.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tamivil, 75 mg, tabletki 2.. Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzany z .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce..

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania PRIORIX jest przeznaczony do czynnego uodparniania przeciwko odrze, śwince i różyczce dzieci poUlotki szczepionek oraz charakterystyki produktu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Po odtworzeniu jedna fiolka zawiera 125 mg/ml omalizumabu (75 mg w 0,6 ml).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mozarin, 10 mg, tabletki powlekane Mozarin, 15 mg, tabletki powlekane Mozarin, 20 mg, tabletki powlekane 2.. Jeśli czegoś nie ma to spróbuj poszukać na przykład w tych miejscach: 1.Wyszukiwarka mendykantów w Europejskiej Agencji Leków - LINK, strona jest po angielsku.. Aby dowiedzieć się, jak1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1.. Każda 1 ml dawka zawiera: Substancje czynne: Liofilizat: Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B 1,4 x 108 - 5,5 x .Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty - szczepionki przeciw COVID-19.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód..

6.3 Okres ważności Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).

Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. 300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Po odtworzeniu, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) .NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce (żywa) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. Nimenrix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI.. Z treści ChPL szczepionki Comirnaty wynika, że jedynym przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą w niej zawartą.. Tasigna 200 mg kaspułki twarde Jedna twarda kapsułka zawiera 200 mg nilotynibu (w postaci jednowodnego chlorowodorku).Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).2 1.. A są to:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PENTAXIM, proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, t ężcowi, krztu ścowi (bezkomórkowa, zło żona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera (żywa, atenuowana): Wirus odry, szczep Enders - Edmonston ≥ 1 ×103TCID.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Losec, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Po rekonstytucji, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 ×103CCID.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane 2.. 1 5 mikrogramówZgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r., poz. 116).Jedna twarda kapsułka zawiera 50 mg nilotynibu (w postaci jednowodnego chlorowodorku).. Produkt leczniczy zawiera parafinę.2.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda kapsułka zawiera 8 mg laktozy.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:Charakterystyka Produktu Leczniczego zawiera wszystkie najważniejsze informacje na jego temat (fot. Shutterstock) Z treści ChPL szczepionki Comirnaty wynika, że jedynym przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą w niej zawartą.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg + 504 mg + 175 mg, tabletki dla psów 2.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.Liofilizowane komponenty odry, świnki i różyczki (MMR) mają postać proszku barwy białej do lekko różowej.. Versican Plus Bb Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom grupy A, C, W-135.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 75 mg omalizumabu*.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Synflorix zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Po rekonstytucji, 1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy A.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 75 mg oseltamiwiru w postaci oseltamiwiru fosforanu.. Artykuł pochodzi z serwisu REKLAMA.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka.TEMPLATE No1 [CPMP positive opinion full application] 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu Jedna kapsułka twarda zawiera 39,03 mg laktozy jednowodnej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 250 mg, 500 mg, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt